Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Tai > Safleoedd sipsiwn a theithwyr

Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr

Rydym yn rheoli dau safle preswyl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr yng Nghaerdydd, sef Rover Way a Shirenewton. Gyda’i gilydd mae gan y safleoedd hyn gyfanswm o 80 o leiniau.

 

Mae gan bob llain ei wal ffiniol ei hun, gât ac adeilad amlbwrpas sy’n cynnwys cegin ac ystafell ymolchi. Ceir cyflenwad trydan drwy fesuryddion rhagdalu yn y ddau safle, ac yn Shirenewton darperir cysylltiadau dŵr a charthffosiaeth ar gyfer y prif gartrefi symudol. 

 

Mae swyddfa dai ar y ddau safle lle gall preswylwyr gysylltu â’r adran rheoli tai a staff cynnal a chadw’r safle. Mae cyfleusterau cymunedol ar gael ar y ddau safle.

 

I gael rhagor o wybodaeth am y safle a sut i wneud cais am lain, ewch i wefan Tai Caerdydd.

 

 

Talu eich rhent safle

 

Defnyddiwch ein system talu ar-lein ddiogel i gwneud taliad i'r cyngor.
 
Sicrhewch fod gennych rhif eich cyfrif wrth law (8 rhif wedi'u dilyn gan lythyren).
 
 
English