Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Datblygiadau Newydd

Gweld manylion eiddo sydd ar gael mewn datblygiadau tai newydd. ​​ 

 

​Bydd datblygiad preswyl mawr yng nghanol 900 erw o gefn gwlad yng Ngogledd-orllewin Caerdydd yn creu hyd at 7000 o gartrefi newydd dros raglen adeiladu 15 mlynedd.

Bydd rhai o’r eiddo hyn ar gael i’w gwerthu drwy’r Cynllun Perchentyaeth â Chymorth ar y safleoedd datblygu canlynol:


Caiff eiddo ei werthu fel Ecwiti a Rennir lle bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn prynu cyfran 70% a bydd Cyngor Caerdydd yn cadw’r gyfran ecwiti o 30% sy’n weddill.  Ni fydd perchnogion newydd yn talu rhent ar y gyfran nad ydynt yn berchen arni.

​I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch PerchentyaethCostIsel@caerdydd.gov.uk​

Mae’n dda gan Gyngor Caerdydd hysbysebu tai 3 ystafell wely newydd sbon ar ran Cymdeithas Tai Unedig Cymru ar Ddatblygiad Highfields ym Mhentref Llaneirwg. 

Mae’r tai hyn yn cael eu gwerthu ar sail rhan-berchnogaeth, lle byddwch chi’n talu morgais ar y rhan sy’n eiddo i chi a rhent ar y gweddill, a fydd yn eiddo i Unedig Cymru.  

Gwerth y tai ar y farchnad agored yw £239,995 ac mae gan ymgeiswyr gyfle i brynu cyfran 60% am £143,997.  

Map lleoliad (40kb JPG)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddDolen yn agor mewn ffenestr newydd
Manyleb Eiddo (2mb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer yr eiddo hyn, e-bostiwch Unedig Cymru​ neu ffoniwch 029 2085 8145. 

I gael rhagor o wybodaeth ac i drefnu apwyntiad, ewch i wefan Harmoni Homes.​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Noder nad yw’r eiddo hyn yn cael eu cynnig drwy Gynllun Perchentyaeth â Chymorth Cyngor Caerdydd. Rhaid cyfeirio pob ymholiad, gan gynnwys am feini prawf cymhwysedd, i Gymdeithas Tai Unedig Cymru. 
Rydym yn marchnata tai dwy a thair ystafell wely ar hyn o bryd yn y datblygiad Barrat Homes hynod boblogaidd hwn oddi ar Helo Llantrisant yn Sain Ffagan.

Caiff eiddo ei werthu fel Ecwiti a Rennir lle bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn prynu cyfran 70% a bydd Cyngor Caerdydd yn cadw’r gyfran ecwiti o 30% sy’n weddill.  Ni fydd perchnogion newydd yn talu rhent ar y gyfran nad ydynt yn berchen arni.​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​
English