Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Dod yn hunangyflogedig i gynnig gofal a chymorth

​Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn ofalwr hunangyflogedig neu redeg menter gymunedol i gefnogi pobl hŷn ac anabl, mae Catalyddion Cymunedol yn cynnig cyngor proffesiynol am ddim i'ch helpu i sefydlu eich busnes.

Mathau o ofal a chymorth

 
Efallai y byddwch yn cynnig help gartref, fel glanhau, coginio, helpu i wisgo a golchi.  Neu, gallech gynnig cefnogaeth yn eich cymuned, fel dosbarth ioga cynhwysol, neu sesiynau peintio. Chi biau’r dewis.  
 

Y manteision

 
  • Gweithio i chi'ch hun a dewis eich oriau eich hun, 
  • gweithio yn eich cymuned leol,
  • gosod cyfradd gyflog deg, a
  • helpu eraill a rhoi cymorth y gallwch fod yn falch ohono.  
 

Y gefnogaeth fyddwch chi’n ei chael

  
Gall Catalyddion Cymunedol eich helpu i:  

  • fod yn hyderus eich bod yn dilyn arferion gorau,
  • datblygu eich deunyddiau marchnata, 
  • dysgu am gyfleoedd ariannu, 
  • teimlo’n rhan o gymuned,   
  • cael hyfforddiant sy'n iawn i chi.


Sut i gychwyn arni

 

​​

© 2022 Cyngor Caerdydd