Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Genedigaethau, Priodasau, Marwolaethau

Mae mwy o wybodaeth am briodasau, partneriaethau sifil, genedigaethau a marwolaethau ar gael ar wefan Swyddfa Gofrestru Caerdydd.​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd I gael help yn dilyn marwolaeth rhywun annwyl, ewch i wefan Gwasanaethau Profedigaeth Caerdydd.​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Genedigaethau​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Sut i wneud apwyntiad i gofrestru genediga​eth a pha wybodaeth y bydd angen i chi ei rhoi er mwyn sicrhau ein bod yn cofrestru eich baban yn gywir.

Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Lleoliadau, costau, hysbysu a sut i drefnu seremoni.


Cofrestru marwolaeth​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Sut i wneud apwyntiad i gofrestru marw​olaeth a pha wybodaeth y bydd ei hangen arnoch.

Dweud Wrthym Unwaith​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Pan fyddwch yn rhoi genedigaeth, neu os bydd rhywun yn m​arw, dim ond unwaith y bydd angen i chi ddweud wrthym a byddwn yn rhoi gwybod i nifer o asiantaethau llywodraeth leol gwahanol ac adrannau’r Cyngor ar eich rhan.


Gwasanaethau Profedigaeth Caerdydd ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Canllaw ar sut i drefnu angladd, pwy i gysylltu ag ef a phwyntiau eraill i’w hystyried.


 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd