Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymweld

Gwybodaeth am atyniadau yn ardal y ddinas, teithio a pharcio. Mae digonedd o wybodaeth ar y wefan swyddogol i ymwelwyr www.visitcardiff.com​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Parcio, Ffyrdd a Theithio

Sut i gyrraedd Caerdydd, ble i barcio, trafnidiaeth gyhoeddus, cerdded a beicio o gwmpas y ddinas.

Hamdden, Parciau a Digwyddiadau

Canolfannau hamdden, cyfleusterau chwaraeon, parciau a mannau gwyrdd, rhestr digwyddiadau.

Diwylliant, y Celfyddydau ac Amgueddfeydd

Lleoliadau adloniant, amgueddfeydd ac orielau, cyfleusterau cynadledda.


Ble i aros​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae gan Gaerdydd ddewis ardderchog o westai a llety, o rai moethus 5 seren i rai fforddiadwy.

Cyfleusterau cynhadledd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Cafodd Caerdydd ei bleidleisio fel un o bum lleoliad cynadledda gorau'r DU.

 
​​​​
​​
© 2022 Cyngor Caerdydd