Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gofal cymdeithasol a Thai

​​​​Strategaeth Cymorth Cynnar​​​​​​​​​​​​​

Dull amlasiantaeth i ddarparu gwasanaethau i blant a theuluoedd y mae angen cymorth arnynt.

Strategaeth Ddigartrefedd Caerdydd 2018 - 2022​​​​​​​​​​​​​

Noda'r Strategaeth Ddigartrefedd ar gyfer Caerdydd sut y bydd y Cyngor a'i bartneriaid yn darparu gwasanaethau digartrefedd ledled y ddinas.

Strategaeth Tai Pobl Hŷn Caerdydd​​​​​​​​​​​​​

Noda'r Mae Strategaeth Tai Pobl Hŷn Caerdydd 2019 – 2023​ yn nodi sut bydd y Cyngor a’i bartneriaid yn cyflawni’r canlyniadau tai gorau i’r holl bobl hŷn yng Nghaerdydd.

​​Strategaeth Heneiddio'n Dda 2022 i 2027​​​​​​​​​​​​​

Cymerwch olwg ar y Strategaeth Heneiddio’n Dda 2022 i 2027.​

​​Strategaeth rhaglen cymorth tai Caerdydd 2022 i 2026​​​​​​​​​​​​​​

Cymerwch olwg ar y Strategaeth rhaglen cymorth tai Caerdydd 2022 i 2026.​

​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd