Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Amcanion y Prif Weithredwr

2018/19​

  1. ​Sicrhau bod Uwch Dîm Rheoli'r Cyngor yn cynnal ffocws cryf ar wella canlyniadau perfformiad a gwasanaeth sefydliadol. 

  2. Cadw ffocws cryf ar reoli a chynllunio ariannol, gweithio gyda’r Uwch Dîm Rheoli a’r Swyddog Adran 151, yn arbennig er mwyn lleihau costau’n sylweddol a chyflawni gwelliannau o ran gwydnwch ariannol y Cyngor.

  3. Arwain y gwaith o weithredu’r Rhaglen Gyflwyno Uchelgais Prifddinas.

  4. Sicrhau bod agenda datblygu dinas Caerdydd yn cael ei gweithredu'n llwyddiannus, gan gyflawni digwyddiadau a phrojectau mawr yn effeithiol ac effeithlon sy’n cryfhau rôl Caerdydd fel Prifddinas Ewropeaidd.

  5. Sicrhau bod mentrau cydweithio strategol a phartneriaeth Caerdydd yn llwyddiant.

  6. Arwain rheolwyr a staff y Cyngor yn effeithiol ac yn broffesiynol, gan ddangos arweinyddiaeth agored a hygyrch fel Pennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig, yn unol â siartr gweithwyr y Cyngor. ​​