Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Busnes > Trwyddedau > Gyrwyr Tacsi > Ffioedd a Thaliadau

Ffioedd a Thaliadau

Ffioedd a Trwydded​​

Math o Trwydded​
Ffi/Taliad 
​Cerbyd Hacni ​(Adnewyddu) ​£160 (12 mis)
£92 (6 mis)
Cerbyd Hurio Preifat (Grant) ​£103 (12 mis)
£70 (6 mis)
Cerbyd Hurio Preifat (Adnewyddu) ​£86 (12 mis)
£52 (6 mis)
Trwydded Gweithredwr Hurio Preifat 
​£434 (5 mlynedd)
Trwydded Gweithredwr Hurio Preifat (Adnewyddu) ​£350 (5 mlynedd)
​​Trwydded Gyrrwr CH/HP ​£159 (3 mlynedd)
Trwydded Gyrrwr CH/HP (Adnewyddu) ​£89 (3 mlynedd)

Taliadau Ychwanegol​​Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd  ​£44
Prawf Gwybodaeth Ysgrifenedig
​£42
​Canslo Prawf Gwybodaeth  ​£10
Prawf gwybodaeth Llafar 1af/2il 
​£55
​3ydd Prawf Gwybodaeth Llafar​  ​£99English