Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Estyniad dros briffordd

Rhaid i chi gael trwydded gan y cyngor os ydych am godi adeiledd fel balconi, canopi neu estyniad dros briffordd.​ 

​Sut i wneud cais


Ffurflen gais trwydded estyniad dros briffordd (29kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Cwblhewch y ffurflen gais a’i dychwelyd atom.


e-bost: trwyddedaupriffordd@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Yn y post neu mewn person:


Priffyrdd
Cyngor Caerdydd
Neuadd y Sir
Caerdydd
CF10 4UW

 

Oriau agor

Dydd Llun - Dydd Iau:        8.30am – 5pm

Dydd Gwener:        8.30am – 4pmFaint fydd cost trwydded?

 

Bydd manylion am ffioedd ar y ffurflen gais.

Beth sy'n digwydd nesaf?

 

Unwaith i ni gael y cais caiff ei brosesu a chaiff anfoneb ei hanfon atoch.            

 

 

 

​​​​