Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Pridiannau Tir Lleol

Chwiliadau Swyddogol Awdurdod Lleol​

Oherwydd yr achos presennol o COVID-19 byddwnyn gwneud rhai newidiadau i’r modd y caiff ein gwasanaeth ei gynnal.

 

Ni allwn dderbyn chwiliadau drwy’r post na sieciau. Allwch chi felly e-bostio eich ceisiadau chwilio i locallandcharges@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd ynghyd â chynllun. Allwch chi wneud eich taliad drwy BACS os gwelwch yn dda. Caiff pob chwiliad ei ddychwelyd dros e-bost.


Enw Cyfrif: Cyngor Caerdydd


Banc: Banc y Nat West

        96 Heol y Frenhines

        Caerdydd

        CF10 2GR


Cod Didoli: 52 21 06


Rhif Cyfrif: 20408838


Dyfynnwch Cyf: 72370 BL 101 ar gyfer pob taliad


E-bostiwch locallandcharges@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​ pan fo’r taliad wedi ei wneud gan adael i ni gael cyfeiriad yr eiddo fel y gallwn ddiweddaru ein cofnodion a dychwelyd y chwiliad atoch chi.
 

Os oes angen i chi gysylltu â ni yna defnyddiwch y cyfeiriad e-bost uchod. 

 

Asiantau Chwilio PersonoMae Neuadd y Sir bellach wedi cau i aelodau o’r cyhoedd.

Allwch chi ddilyn y drefn arferol o yrru rhestrau i mewn atom dros e-bost. Byddwn yn paratoi canlyniadau’r chwiliad a’u gyrru nhw atoch dros e-bost.

Mae modd gwneud chwiliadau ar ein gwefan gan ddefnyddio ein system fapio ​


 

Pridiannau Tir Lleol​

Mae Pridiant Tir Lleol yn gyfyngiad neu’n waharddiad sy’n rhwymol ar berchenogion olynol eiddo.

 

Mae is-adran Pridiannau Tir Lleol y cyngor yn cynnal chwiliadau swyddogol o’r Gofrestr Pridiannau Tir Lleol am dir ac eiddo yng Nghaerdydd. 

Rydym yn cynnal Cofrestr Pridiannau Tir ac yn cadw’r gofrestr Tir Comin a Lawntiau Pentref.​ 


Chwiliadau Personol 
 
Mae Pridiant Tir Lleol yn gyfyngiad neu’n waharddiad sy’n rhwymol ar berchenogion olynol eiddo.
 
Mae is-adran Pridiannau Tir Lleol y cyngor yn cynnal chwiliadau swyddogol o’r Gofrestr Pridiannau Tir Lleol am dir ac eiddo yng Nghaerdydd.
 
Rydym yn cynnal Cofrestr Pridiannau Tir ac yn cadw’r gofrestr Tir Comin a Lawntiau Pentref. 
fon rhestr o’r holl eiddo rydych am eu chwilio atom drwy e-bost neu ffacs ynghyd â chynlluniau ar gyfer pob eiddo (gyda’r eiddo wedi'i ddynodi’n glir). 

 

 
  • ​Rhaid anfon y rhestr atom ar y diwrnod cyn eich bod am alw heibio, erbyn 12:00pm. 
  • Ni ellir gwneud unrhyw chwiliad a anfonir atom ar ôl 12:00pm ar y diwrnod canlynol. 
  • Ni chewch anfon chwiliad mwy na diwrnod ymlaen llaw. 
  • Nid ydym yn cynnig apwyntiadau. Os anfonir eich chwiliad atom cyn 12:00pm gallwch ddod i mewn ar unrhyw adeg y diwrnod canlynol yn ystod oriau agor. 
  • Dim ond un rhestr y derbyniwn fesul cwmni y diwrnod, ac ni all gynnwys mwy na 10 eiddo. 
  • I sicrhau ein bod wedi cael eich rhestr, gallwch ffonio ein swyddfa ar: 029 2087 2510. Ffôn Symudol: 07583123614/07583123622

 
Rhaid i leiniau sydd â chyfeirnod stryd gynnwys cyfeiriad llawn, nid rhif llain nac enw datblygiad.

 

Ffioedd Chwilio


 
Gallwch chwilio am ffioedd o 4 Gorffennaf 2016
​Eitem
Cost heb gynnwys TAWTAW​​Cost yn cynnwys
TAW
​Ffurflen LLC1£6.00​​Dim TAW​£6.00
​Ffurflen CON29​£92.00​£18.40​£110.40
​Ffurflen CON29(O) 
Qs 4-22
£9.00​£1.80​£10.80
Pob parsel ychwnegol​​£13.00​£2.60​£15.60
Chwiliadau personol
Am ddim
​Am ddim​​Am ddim

Dylech gynnwys copi o gynllun Arolwg Ordnans neu Gynllun Teitl gan ddynodi ffiniau’r ardal rydych am ei chwilio â choch.


 
Rhaid talu pob ffi ymlaen llaw.  Gwnewch sieciau’n daladwy i ‘Cyngor Dinas Caerdydd’. 

Dydyn ni ddim yn derbyn cardiau credyd ond os hoffech dalu â cherdyn debyd cysylltwch â:


 

Gwasanaethau Cyfreithiol Costau Tir Lleol
Ystafell 410
Neuadd y Sir
Caerdydd 
CF10 4UW​

 
Ffôn: 029 2087 2510
Ffôn Symudol: 07583123614/07583123622​

 
Rydym yn ceisio ymateb i chwiliad ymhen 5 diwrnod gwaith.

 

Draenio


 
I gael gwybodaeth am ddraenio rhaid i chi gysylltu â:

 
Dŵr Cymru
Pentwyn Road
Nelson
Treharris
CF46 6LY

 
0800 052 0145

 
Ffyrdd sy’n ffinio â’ch eiddo
Ni fydd ein hymateb chwiliad ond yn cyfeirio at y ffordd a enwir yng nghyfeiriad yr eiddo a roddir ym Mocs ‘B’ CON29. Os hoffech wybodaeth am unrhyw ffyrdd eraill wrth eich eiddo bydd angen i chi eu nodi ym Mocs ‘C’ a’u nodi’n glir ar eich cynllun chwilio.

 

Perchenogaeth tir


 
I ddysgu am berchenogaeth tir bydd angen i chi wneud cais i:

 
Cofrestrfa Tir EM (Abertawe)
BLWCH SP 75
Gloucester
GL14 9BD
 

 
0844 892 1111

 

Cofrestr Tir Comin a Lawntiau Pentref


 
Cedwir y Gofrestr Tir Comin a Lawntiau Pentref gan yr is-adran Pridiannau Tir Lleol a gallwch ei gweld am ddim drwy apwyntiad neu ym mhorth mapio ar-lein.

 
​​​​​
​​​​​