Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Casgliadau gwastraff a deunyddiau ailgylchu

​​​​​​​​Cewch wybod beth i’w roi yn eich biniau a’ch bagiau yn barod i’w casglu.​


 
 

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth casglu eitemau swmpus a chasgliadau hylendid.

 
  • Rhaid rhoi’r holl finiau, bagiau a chadis ymyl y ffordd allan cyn 6am ar y diwrnod casglu, heb fod yn gy​nharach na 4.30pm ar y diwrnod blaenorol.
  • Bydd casgliadau'n digwydd rhwng 6am a 3.30pm o ddydd Mawrth i ddydd Gwener.
  • Nid ydym yn casglu ailgylchu a gwastraff ar Ddydd Sadwrn, Dydd Sul neu Ddydd Llun.​
  • Dylech fynd â’ch bagiau a chadis bwyd wedi’u gwagio yn ôl i’ch cartref erbyn 9am y diwrnod ar ôl y casgliad.
 

Sticer pinc ar eich bin neu fag? Beth i’w wneud os cewch sticer pinc​.​​​Gall cyflwyno gwastraff yn anghywir arwain at hysbysiad cosb benodedig o hyd at £150. Talu hysbysiad cosb benodedig​.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd