Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Strategaeth Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd 2019 – 2023

Mae Strategaeth Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd yn nodi sut y bydd y Cyngor a'i bartneriaid yn darparu gwasanaethau ar draws y ddinas.

Mae’r ddogfen strategaeth yn cyfeirio at yr elfennau canlynol:
 • Rhagair  
 • Prif Ffigurau Perfformiad 
 • Arolwg Defnyddwyr Hybiau a Llyfrgelloedd 
 • Crynodeb o’r Camau Gweithredu Allweddol 
 • Ein Hybiau 
 • Ein Gwasanaeth Llyfrgelloedd  
 • Cynnig Llenyddiaeth ac Adnoddau Eraill  
 • Annog Darllen 
 • Cefnogi Ein Plant a'n Pobl Ifanc
 • Cynnig Gwybodaeth a Chyngor
 • Helpu Pobl i Gael Gwaith ac Annog Dysgu 
 • Hyrwyddo Iechyd a Llesiant 
 • Dwyn Cymunedau Ynghyd  
 • Dathlu Ein Treftadaeth a'n Diwylliant  
 • Mynediad i Bawb 
 • Cyd-destun Strategol a Gofynion Rheoliadol ​


© 2022 Cyngor Caerdydd