Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwirfoddoli

Fel y gwyddoch, mae argyfwng COVID-19 yn cael effaith sylweddol ledled Caerdydd gyda llawer o’n busnesau a’n cymunedau wedi dioddef. 

Un her benodol yw’r galw cynyddol am gyflenwadau bwyd sylfaenol, yn benodol i gefnogi ein pobl fwyaf bregus, naill ai y rheiny sydd angen hunanynysu neu’r rheiny sy’n dioddef o effaith economaidd yr argyfwng.

Mae’r Cyngor wedi creu gwasanaeth yn ddiweddar i ymateb i’r angen cynyddol hwn, yn cael gafael ar gyflenwadau bwyd a hanfodion eraill ac yn eu dosbarthu yn gyson yn ystod yr adeg heriol hon. ​

Ganfod cyfleoedd gwirfoddoli​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd neu chwilio am help sydd ar gael yn eich ardal.​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd