Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cofrestru

Mae cofrestru ar gyfer mis Medi yn agor ym mis Gorffennaf.


Nodwch y gall defnyddio ffôn symudol neu iPad achosi problemau.A fyddech gystal â sicrhau eich bod yn cadw cofnod o’ch manylion mewngofnodi gan y bydd eu hangen arnoch ar gyfer gwneud taliadau a/neu newidiadau yn y dyfodol.

I gofrestru ar gyfer gwersi dilynwch y camau hyn:

 • Cliciwch Cofrestru ar gyfer Gweithgaredd
 • Dewiswch Ysgol
 • Dewiswch Wers
 • Dewiswch y Gyfradd Gweithgaredd e.e. Grŵp/Pâr/Unigol
 • Nodwch Fanylion y Disgybl
 • Dewiswch y Berthynas â’r Plentyn
 • Rhowch eich manylion
 • Darllenwch a chytunwch â’r Telerau ac Amodau
 • Dewiswch Cofrestru​

I gofrestru ar gyfer Ensemble dilynwch y camau hyn:

 • Cliciwch Cofrestru ar gyfer Gweithgaredd
 • Dewiswch Ensemble
 • Dewiswch Grŵp
 • Dewiswch Dechrau 
 • Dewiswch Offeryn a Gradd
 • Nodwch Fanylion y Disgybl
 • Dewiswch y Berthynas â’r Plentyn​

Byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau eich cofrestriad ar ôl cofrestru’n llwyddiannus.

Ar ôl i chi gofrestru, caiff eich plentyn ei aseinio i wersi nes byddwch chi’n rhoi gwybod yn wahanol i ni. Ni fydd rhaid i chi ailgofrestru bob tymor.

Rhagor o wybodaeth ar ​dalu ffioedd gwersi cerddoriaeth.

​​
​​