Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwybodaeth am hunanynysu

​​​​​​Darllenwch y canllawiau hunanynysu​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​ diweddaraf ar wefan Llywodraeth Cymru.

​ ​
Hunanynysu yw pan nad ydych yn gadael eich cartref oherwydd bod COVID-19 arnoch neu gallai fod arnoch.  Ni ddylech:
  • fynd i'r gwaith
  • mynd i'r ysgol 
  • mynd i'r siopau (hyd yn oed i brynu bwyd neu hanfodion) 
  • mynd i dŷ unrhyw un arall 
  • mynd i fannau cyhoeddus neu addoldai 
  • defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu dacsis 
  • mynd allan i wneud ymarfer corff
 
Dylech hunanynysu ar unwaith os ydych:
 
​Daliwch ati i fod yn wyliadwrus pan ddaw'n fater o edrych allan am y symptomau.  Os oes amheuaeth, bwciwch brawf PCR ar-lein​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd neu drwy ffonio 119.

Dylech hunanynysu tan cewch ganlyniad eich prawf.

Hunan-ynysu ar gyfer cysylltiadau cartref​

Dilynwch y cyng​or ar hunanynysu os oes gan rywun yn eich cartref symptomau COVID-19 neu os yw wedi profi'n bositif.

Rhaid i chi hunanynysu am 10 diwrnod os nad ydych wedi'ch brechu'n llawn a'ch bod yn 18 oed neu'n hŷn. Dylech gael prawf PCR ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8. Hyd yn oed os yw'r rhain yn negyddol, rhaid i chi barhau i ynysu am y 10 diwrnod llawn.​


Cymorth ariannol yn ystod hunanynysu 

Mae'r Cynllun Cymorth Hunanynysu​ wedi'i gynllunio i helpu pobl sy'n gweithio sydd ar incwm isel na allant weithio o gartref ac felly byddant yn colli incwm wrth gael gwybod gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru bod rhaid iddynt hunanynysu. Mae’r cynllun hefyd ar gael i rieni a gofalwyr ar incwm isel gyda phlant sy'n hunanynysu.

​​