Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gorchuddion wyneb

Efallai y bydd ysgolion unigol yn annog defnyddio gorchuddion wyneb mewn ardaloedd lle mae'n debygol y bydd mwy o gymysgu cymdeithasol, megis mewn ardaloedd cymunedol.  Cewch wybod gan eich ysgol os oes angen i ddisgyblion wisgo gorchuddion wyneb yn yr ysgol.

Mae’n rhaid i ddisgyblion ym Mlwyddyn 7 ac uwch barhau i wisgo gorchuddion wyneb wrth deithio ar gludiant ysgol. 

Rydym yn argymell yn gryf y dylai ymwelwyr a rhieni sy'n gollwng/casglu plant wisgo gorchuddion wyneb. 

Mae holl staff ysgol hefyd wedi eu cynghori i wisgo gorchuddion wyneb os nad oes modd cadw pellter cymdeithasol.

Gallai’r mesurau hyn newid gyda lefelau risg uwch.​​