Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

COVID-19 mewn ysgolion

​Darllenwch wybodaeth am Wasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru.

Gwybodaeth i ddisgyblion

​​​​​Darllenwch y canllawiau hunanynysu​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​ diweddaraf ar wefan Llywodraeth Cymru.

Os yw eich plentyn yn profi'n bositif am COVID-19 gan ddefnyddio prawf PCR, bydd Profi, Olrhain, Diogelu (POD) y GIG yn cysylltu â chi, gan ddefnyddio'r manylion a gyflwynoch wrth archebu’r prawf PCR. Byddant yn gofyn am fanylion cysylltiadau agor diweddar eich plentyn. Yna bydd POD yn gweithio â'r ysgolion i gysylltu â’r cysylltiadau agos hyn i ddarparu cyfarwyddiadau neu gyngor.

Gwybodaeth i staff sy'n gweithio mewn ysgolion arbennig

Er nad yw'r rhan fwyaf o blant mewn ysgolion arbennig bellach yn cael eu hystyried yn fregus o ran  COVID-19, cydnabyddir bod mwy o blant a phobl ifanc â risgiau clinigol.

Bydd yn ofynnol i staff sydd wedi’u brechu sy’n gweithio mewn darpariaeth addysgol arbennig ac sy'n cael eu nodi fel cyswllt, cartref neu fel arall, yn amodol ar asesiad risg, gael prawf PCR negyddol cyn mynychu'r gwaith ac yna cynnal profion llif unffordd dyddiol.