Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Brechiad COVID-19 ar gyfer pobl ifanc 12 i 15 oed

Mae GIG Cymru yn cynnig y brechlyn COVID-19 i bob plentyn a pherson ifanc rhwng 12 a 15 oed. Darllenwch Brechu COVID-19 – Canllaw i blant a phobl ifanc​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Argymhellwyd hyn gan Brif Swyddogion Meddygol y DU ar ôl adolygu tystiolaeth o’r buddion i iechyd y cyhoedd trwy estyn y rhaglen frechu i bobl iau. Roeddent yn ystyried iechyd meddwl a rhagolygon hirdymor pobl ifanc, a'r effaith ar addysg. I gael rhagor o wybodaeth am pam mae pobl ifanc 12 i 15 oed yn cael cynnig y brechlyn, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae'r rhaglen frechu eisoes wedi'i hestyn i gynnwys pobl ifanc 16 ac 17 oed.

Chi sy'n penderfynu a ydych am dderbyn y brechlyn COVID-19. Cewch wybod mwy am y brechlyn​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.