Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Ysgolion a dysgu > Ysgolion > Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif > Y newyddion diweddaraf a sut i gysylltu â ni

Cynigion ac ymgynghoriadau

Rydym yn croesawu adborth ar y rhaglen fuddsoddi felly cysylltwch â ni neu ffoniwch 029 2087 2720.

 

Dylech nodi er y bydd yr holl adborth sy'n dod i law yn cael ei ystyried yn ofalus, nad oes modd i Gyngor Caerdydd baratoi atebion unigol ar hyn o bryd.​ 


Beth yw ymgynghoriad cyhoeddus?

 

Mae ymgynghoriadau cyhoeddus yn rhan allweddol o'r broses statudol lle rydym ni fel awdurdod yn sicrhau y caiff pawb gyfle i fynegi eu barn ar gynigion penodol.

 

Cynigir pob cyfle i bobl ddweud eu dweud am y cynigion ac ystyrir y safbwyntiau a dderbynnir yn yr adroddiadau i Weithrediaeth y Cyngor, a fydd yn gwneud penderfyniadau'n seiliedig arnynt.

​Gweld mwy o gynigion a ymgynghoriadau
 
  • Ymgynghoriad ar wasanaeth arbenigol ar gyfer disgyblion cynradd ag Anawsterau Iaith a Llefaredd ac Anawsterau Ymddygiad, Emosiynol a Chymdeithasol

 

 

 

 


​​
​​​​​
English