Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Y newyddion diweddaraf a sut i gysylltu â ni

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Rydym yn croesawu adborth ar y rhaglen fuddsoddi felly cysylltwch â ni neu ffoniwch 029 2087 2720.


Dylech nodi er y bydd yr holl adborth sy'n dod i law yn cael ei ystyried yn ofalus, nad oes modd i Gyngor Caerdydd baratoi atebion unigol ar hyn o bryd.​


Beth yw ymgynghoriad cyhoeddus?

 

Mae ymgynghoriadau cyhoeddus yn rhan allweddol o'r broses statudol lle rydym ni fel awdurdod yn sicrhau y caiff pawb gyfle i fynegi eu barn ar gynigion penodol.


Cynigir pob cyfle i bobl ddweud eu dweud am y cynigion ac ystyrir y safbwyntiau a dderbynnir yn yr adroddiadau i Weithrediaeth y Cyngor, a fydd yn gwneud penderfyniadau'n seiliedig arnynt.


​​ ​​​​​​​

Cysylltu â ni

© 2022 Cyngor Caerdydd