Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ysgolion Caerdydd

 • Cysylltu ag ysgol neu ddod o hyd i ysgol
 • Dalgylchoedd
 • Nifer y disgyblion yn ysgolion Caerdydd (NAYG)
 • Cysylltu ag ysgol neu ddod o hyd i ysgol


  Mae tair ffordd wahanol o ddod o hyd i fanylion cyswllt ein hysgolion.


  Gallwch chwilio am ysgol​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yn ôl:

  • lleoliad,
  • math,
  • ward yng Nghaerdydd,
  • enw'r Pennaeth,
  • iaith (Cymraeg, Saesneg neu ddwyieithog), neu
  • ran o'r cyfeiriad.   Dalgylchoedd


  Nid oes rhaid i blentyn fyw mewn dalgylch ysgol i fod yn gymwys i fynychu'r ysgol.


  Ym mha ddalgylch ydw i'n byw ynddo?​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


  Nodwch eich cod post i weld pa ddalgylch rydych chi'n byw ynddo​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd. Bydd y canlyniadau'n dangos gwybodaeth am ddalgylchoedd:


  • Ysgolion Cynradd Cymunedol Cyfrwng Saesneg
  • Ysgolion Uwchradd Cymunedol Cyfrwng Saesneg
  • Ysgolion Cynradd Cymraeg Cymunedol Cyfrwng Cymraeg 
  • Ysgolion Uwchradd Cymraeg Cymunedol Cyfrwng Cymraeg​ 


  ​Bydd angen i chi nodi cod post eich cartref i chwilio. Os yw eich plentyn yn byw gyda mwy nag un rhiant, defnyddiwch ei brif gyfeiriad.


  Sefydlwyd ysgol gynradd gymunedol cyfrwng Saesneg newydd, Ysgol Gynradd Howardian, ym Mhen-y-lan ym mis Medi 2015. Nid oes dalgylch ar gyfer yr ysgol wedi’i sefydlu eto.


  Sefydlwyd ysgol gynradd gymunedol cyfrwng Cymraeg newydd, Ysgol Gymraeg Hamadryad, yn Grangetown ym mis Medi 2016 a bydd yn symud i’w leoliad parhaol ar Hamadryad Road, Butetown, ym mis Ionawr 2019. Nid oes dalgylch wedi’i sefydlu eto. 


   

  Nodwch na allwn sicrhau lle i'ch plentyn yn ysgol eich dalgylch. Caiff lleoedd eu dyrannu yn dibynnu ar argaeledd yn y grŵp blwyddyn perthnasol.  Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gyngor arnoch ar ddalgylchoedd, cysylltwch â ni.

   

  Nifer y disgyblion yn ysgolion Caerdydd

  Niferoedd ar y gofrestr (NAYG) yw'r term a ddefnyddir i gyfeirio at nifer y disgyblion sydd wedi cofrestru ym mhob ysgol.

  Cynhaliwyd yr arolwg NAYG diwethaf ym mis Mai 2022.

  Nodyn ar ansawdd y data: Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r NAYG Ionawr 2020 ysgolion wedi digwydd, oherwydd pandemig y coronafeirws, ni fydd y data yn mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Dylai mwy o ofal cael eu defnyddio wrth gymharu data, yn enwedig carfannau bach neu ble mae newidiadau sylweddol.

  Ymhellach i’r pandemig parhaol, ni cafodd fydd ffigyrau NAYG Mai 2020 neu Ionawr 2021 eu casg

  Flwyddyn Academaidd 2021/22


  Flwyddyn Academaidd 2020/21  ​​Cysylltu â ni


   

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​