Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Y Fforwm Ysgolion (Cyllideb)

Diben y fforwm

Rhoi cyfle i’r holl brif randdeiliaid roi cyngor i’r Awdurdod ar gyllidebau ysgolion. Cael gwybod sut mae’r Fforwm yn gweithio.

Aelodaeth

Mae’r Fforwm yn cynnwys aelodau o ysgolion a’r tu hwnt i’r ysgolion, y cadeirydd a mynychwyr eraill. Rhagor o wybodaeth am aelodaeth y Fforwm.

Cyfarfodydd

Manylion lle a phryd y cynhelir cyfarfodydd y Fforwm a lawrlwytho cofnodion y cyfarfodydd blaenorol.


Cwmpas a chylch gwaith

Mae’r Fforwm yn ystyried materion fel Setliad y Gyllideb Refeniw i Ysgolion, y fformiwla Ddosrannu, contractau a materion ariannol eraill.  

Adrodd i ysgolion

Cael gwybod sut mae canfyddiadau a chyngor gan y Fforwm yn cael eu hadrodd i ysgolion Caerdydd.

Adnoddau

Gwybodaeth ategol am y Fforwm.© 2022 Cyngor Caerdydd