Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Ysgolion a dysgu > Ysgolion > Trafnidiaeth Ysgol > Ydw i’n gymwys i gael cludiant ysgol am ddim

Ydw i’n gymwys i gael cludiant ysgol am ddim?

Gall disgyblion deithio ar y bws ysgol am ddim os ydynt yn bodloni’r meini prawf canlynol:


  • Yn mynychu ysgol gynradd, yn 11 oed neu’n iau, ac yn byw dros ddwy filltir i ffwrdd o’r ysgol ddalgylch briodol agosaf.
  • Yn mynychu ysgol uwchradd, yn 16 oed neu’n iau, ac yn byw dros dair milltir i ffwrdd o’r ysgol ddalgylch briodol agosaf ar gyfer cyfeiriad eu cartref.

 

Rhagor o wybodaeth ar ddalgylchoedd ysgolion. 


Bydd rhaid i ddisgyblion dalu i deithio ar y bws ysgol os ydynt fel a ganlyn:


  • Yn mynychu ysgol nad yw’r ysgol agosaf o’r math hwnnw i’w cartref. 
  • Yn byw o fewn dwy filltir (neu dair milltir ar gyfer disgyblion ysgol uwchradd) i’r ysgol.

 

Os hoffech ragor o wybodaeth am gludiant ysgol am ddim, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 


 
​​​​​​​​​​​
English