Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Trafnidiaeth Ysgol

Ydw i’n gymwys i gael cludiant ysgol am ddim?

Gwybodaeth o ran p’un a yw eich plentyn yn gymwys i gael cludiant ysgol am ddim.

Llwybrau bysus ysgol

Mapiau ac amserlenni’r holl lwybrau bysus sy’n gwasanaethu ysgolion Caerdydd.

Dulliau teithio amgen

Rhagor o wybodaeth am ddewisiadau eraill ar gyfer teithio yn ôl ac ymlaen i’r ysgol.


Cymorth teithio i ddisgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig

Nod y Cynllun Hyfforddiant Teithio Annibynnol yw rhoi’r sgiliau allweddol a’r hyder i ddisgyblion sydd ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus.​​
© 2022 Cyngor Caerdydd