Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Derbyniadau i ysgolion meithrin

​​

​​​​​​​Mae gan blant hawl i gael lle rhan-amser mewn meithrinfa o ddechrau'r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed.

Byddant yn aros yn yr ysgol feithrin tan y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn 4 oed pan fyddant yn dechrau’r ​dosbarth derbyn yn yr ysgol.

Mae ceisiadau am le mewn ysgolion meithrin bellach wedi cau.

Os ydych wedi methu'r dyddiad cau ni allwch wneud cais hwyr ar-lein, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais hwyr ar bapur.

Darllenwch yr wybodaeth am geisiadau hwyr​ a llenwi ffurflen.

Os oes angen help arnoch gyda'ch cais, darllenwch ein canllawiau ar wneud cais am le mewn ysgol.

Gallwch weld dyddiadau pwysig ar gyfer gwneud cais am le mewn ysgol.

I gael rhagor o wybodaeth am dderbyniadau, darllenwch y llyfryn derbyn i ysgolion:​Mae’r wybodaeth a geir yn y dogfennau hyn wedi’u dylunio i’w hargraffu. Mae’n bosib na fydd modd gweld popeth ar-lein.
​​

​​


​Y Broses ymgeisio​


​Os ganed eich plentyn rhwng 1 Medi 2018 a 31 Awst 2019​
​​​​Dyddiad​Cam yn y broses ymgeisio
24 Ionawr 2022 ​

Y broses o wneud cais i ddechrau mewn Ysgol Feithrin ym mis Medi 2021 yn cychwyn. Bydd y gwasanaeth Ymgeisio Ar-lein yn agor.​​

21 Chwefror 2022

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd angen i unrhyw gais newydd gael ei wneud ar bapur a bydd yn cael ei ystyried yn gais hwyr.

​Chwefror i Ebrill 2022​

​​​Caiff ffurflenni eu prosesu a’u hasesu yn erbyn y Meini Prawf Derbyn priodol. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwirio a dilysu’r cyfeiriad a’r wybodaeth ategol rydych wedi’u rhoi i ni.​​

​25 Ebrill 2022 ​​

​Diwrnod y Cynnig. Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch ar ôl 10am. Os gwnaed cais amdano, bydd llythyr yn cael ei anfon atoch yn y post ar ôl 10am. Nodwch mai dim ond ar ôl 12 canol dydd ar y diwrnod cynnig y gellir rhoi penderfyniadau dros y ffôn.

​Ebrill 2022

Creu rhestrau aros​.

9 Mai 2022

​Dyddiad olaf i chi wrthod lle a gynigiwyd i chi. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu cynigion yn ôl os nad ydym wedi cael ymateb erbyn y dyddiad hwn. Dyma’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr hefyd.​

​Mai 2022

​Ceisiadau (hwyr) yr ail rownd yn cael eu prosesu a’u hasesu.

​Mehefin 2022 ​

​Canlyniadau’r ail rownd yn cael eu hanfon allan yn y post. Bydd pob rownd arall yn cael ei phrosesu’n fisol o nawr ymlaen.

Medi 2022

Plant yn dechrau yn yr Ysgol Feithrin​.​​Os ganed eich plentyn rhwng 1 Medi 2019 a 31 Mawrth 2020​
Dyddiad
​​Cam yn y broses ymgeisio
​​
6 Mehefin 2022

Y broses o wneud cais i ddechrau mewn Ysgol Feithrin yng Ngwanwyn/Haf 2022 yn cychwyn. Bydd y gwasanaeth Ymgeisio Ar-lein yn agor.​​

4 Gorffennaf​ 2022

​Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd angen i unrhyw gais newydd gael ei wneud ar bapur a bydd yn cael ei ystyried yn gais hwyr.

​Gorffennaf i Medi 2022

​Caiff ffurflenni eu prosesu a’u hasesu yn erbyn y Meini Prawf Derbyn priodol. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwirio a dilysu’r cyfeiriad a’r wybodaeth ategol rydych wedi’u rhoi i ni.​​​​​

3 Hydref 2022 

​Diwrnod y Cynnig. Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch ar ôl 10am. Os gwnaed cais amdano, bydd llythyr yn cael ei anfon atoch yn y post ar ôl 10am. Nodwch mai dim ond ar ôl 12 canol dydd ar y diwrnod cynnig y gellir rhoi penderfyniadau dros y ffôn.

​Hydref 2022

​Creu rhestrau aros​.​​

​17​ ​Hydref ​2022

​Dyddiad olaf i chi dderbyn neu wrthod y lle a gynigiwyd gennym. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu cynigion yn ôl os nad ydym wedi cael ymateb erbyn y dyddiad hwn. Dyma’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr hefyd.

​Hydref 2022​

​​Ceisiadau (hwyr) yr ail rownd yn cael eu prosesu a’u hasesu

Tachwedd 2022

​Canlyniadau’r ail rownd yn cael eu hanfon allan yn y post. Bydd pob rownd arall yn cael ei phrosesu’n fisol o nawr ymlaen. ​

​Tymor y Gwanwyn / Tymor yr Haf 2023​​

​Plant yn dechrau yn yr Ysgol Feithrin​.​

​Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn neu os hoffech chi ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar-lein:​Neu ffoniwch C2C ar 029 2087 2088.​