Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Dyddiadau pwysig

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Gwiriwch y terfynau amser derbyn i ysgolion diweddaraf, a dewch o hyd i'r holl ddyddiadau sydd eu hangen arnoch fel nad ydych yn methu unrhyw ddyddiadau cau ar gyfer lleoedd ysgol eleni.

Dyddiadau pwysig ar gyfer ceisiadau 

​Os ganed eich plentyn rhwng 1 Medi 2019 a 31 Awst 2020​
Dyddiad
​​Cam yn y broses ymgeisio​
30 Ionawr 2023 ​

Y broses o wneud cais i ddechrau mewn Ysgol Feithrin ym mis Medi 2023 yn cychwyn. Bydd y gwasanaeth Ymgeisio Ar-lein yn agor.​​
27 Chwefror 2023

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd angen i unrhyw gais newydd gael ei wneud ar bapur a bydd yn cael ei ystyried yn gais hwyr.
​Chwefror​ i Ebrill 2023
​​​Caiff ffurflenni eu prosesu a’u hasesu yn erbyn y Meini Prawf Derbyn
priodol. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwirio a dilysu’r cyfeiriad a’r wybodaeth ategol rydych wedi’u rhoi i ni.​
2 Mai 2023 ​​
​Diwrnod y Cynnig. Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch ar ôl 10am. Os gwnaed cais amdano, bydd llythyr yn cael ei anfon atoch yn y post ar ôl 10am. Nodwch mai dim ond ar ôl 12 canol dydd ar y diwrnod cynnig y gellir rhoi penderfyniadau dros y ffôn.
Mai 2023
Creu rhestrau aros​.
16 Mai 2023 
​Dyddiad olaf i chi wrthod lle a gynigiwyd i chi. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu cynigion yn ôl os nad ydym wedi cael ymateb erbyn y dyddiad hwn. Dyma’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr hefyd.​
Mehefin 2023 
​Ceisiadau (hwyr) yr ail rownd yn cael eu prosesu a’u hasesu.
Gorffennaf 2023 ​
​Canlyniadau’r ail rownd yn cael eu hanfon allan yn y post. Bydd pob
rownd arall yn cael ei phrosesu’n fisol o nawr ymlaen.
Medi 2023
Plant yn dechrau yn yr Ysgol Feithrin​.

​​Os ganed eich plentyn rhwng 1 Medi 2020 a 31 Mawrth 2021​
Dyddiad
​Cam yn y broses ymgeisio​
​​
5 Mehefin 2023
Y broses o wneud cais i ddechrau mewn Ysgol Feithrin yng Ngwanwyn Haf 2024 yn cychwyn. Bydd y gwasanaeth Ymgeisio Ar-lein yn agor.​​
3 Gorffennaf​ 2023
​Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd angen i unrhyw gais newydd gael ei wneud ar bapur a bydd yn cael ei ystyried
yn gais hwyr.
​Gorffennaf i Medi 2023
Caiff ffurflenni eu prosesu a’u hasesu yn erbyn y Meini Prawf Derbyn
priodol. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwirio a dilysu’r cyfeiriad a’r
wybodaeth ategol rydych wedi’u rhoi i ni.​​
2 Hydref 2023 
​Diwrnod y Cynnig. Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch ar ôl 10am. Os gwnaed cais amdano, bydd llythyr yn cael ei anfon atoch yn y post ar ôl 10am. Nodwch mai dim ond ar ôl 12 canol dydd ar y diwrnod cynnig y gellir rhoi penderfyniadau dros y ffôn.
​Hydref 2023 
​Creu rhestrau aros​.​​
​16 ​Hydref ​2023
​Dyddiad olaf i chi dderbyn neu wrthod y lle a gynigiwyd gennym. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu cynigion yn ôl os nad ydym wedi cael ymateb erbyn y dyddiad hwn. Dyma’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr hefyd.
​Hydref 2023​
​​Ceisiadau (hwyr) yr ail rownd yn cael eu prosesu a’u hasesu
Tachwedd 2022​
​Canlyniadau’r ail rownd yn cael eu hanfon allan yn y post. Bydd pob
rownd arall yn cael ei phrosesu’n fisol o nawr ymlaen. ​
​Tymor y Gwanwyn i dymor yr Haf 2024​​
​Plant yn dechrau yn yr Ysgol Feithrin​.
​Os ganed eich plentyn rhwng 1 Medi 2018 a 31 Awst 2019​
Dyddiad
​​​​Cam yn y broses ymgeisio
14 Tachwedd 2022 ​
Y broses o wneud cais i ddechrau mewn Dosbarth Derbyn ym mis Medi 2023 yn cychwyn​.
9 Ionawr 2023
​Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd angen i unrhyw gais newydd gael ei wneud ar bapur a bydd yn cael ei ystyried
yn gais hwyr.​
​Chwefror i Ebrill 2023
​​Caiff ffurflenni eu prosesu a’u hasesu yn erbyn y Meini Prawf Derbyn priodol. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwirio a dilysu’r cyfeiriad a’r wybodaeth ategol rydych wedi’u rhoi i ni.​​
17 Ebrill 2023​
​Diwrnod y Cynnig. Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch ar ôl 10am. Os gwnaed cais amdano, bydd llythyr yn cael ei anfon atoch yn y post ar ôl 10am. Nodwch mai dim ond ar ôl 12 canol dydd ar y diwrnod cynnig y gellir rhoi penderfyniadau dros y ffôn.​
​Ebrill 2023 ​
​Creu rhestrau aros​.​
2 Mai 2023 ​
​Dyddiad olaf i chi dderbyn neu wrthod y lle a gynigiwyd gennym. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu cynigion yn ôl os nad ydym wedi cael ymateb erbyn y dyddiad hwn. Dyma’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr hefyd.
​Mai 2023

Ceisiadau (hwyr) yr ail rownd yn cael eu prosesu a’u hasesu.
​Mehefin 2023
​Canlyniadau’r ail rownd yn cael eu hanfon allan yn y post. Bydd pob rownd arall yn cael ei phrosesu’n fisol o nawr ymlaen. ​
​Medi 2023 ​
​Plant yn dechrau yn yr ysgol yn llawn amser​.
​​Os ganed eich plentyn rhwng 1 Medi 2011 a 31 Awst 2012
Dyddiad​
​​​​​​​​Cam yn y broses ymgeisio​
​26 Medi 2022​​
​​Y broses o wneud cais i ddechrau ym Mlwyddyn 7 ym mis Medi 2023 yn cychwyn.
​21 Tachwedd 2022 ​
​​Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd angen i unrhyw gais newydd gael ei wneud ar bapur a bydd yn cael ei ystyried yn gais hwyr.​
​Rhagfyr​ 2022 i Chwefror 2023
​Caiff ffurflenni eu prosesu a’u hasesu yn erbyn y Meini Prawf Derbyn priodol. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwirio a dilysu’r cyfeiriad a’r wybodaeth ategol rydych wedi’u rhoi i ni.​​​
​1 Mawrth 2023
​​​​​Diwrnod y Cynnig. Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch ar ôl 10am. Os gwnaed cais amdano, bydd llythyr yn cael ei anfon atoch yn y post ar
ôl 10am. Nodwch mai dim ond ar ôl 12 canol dydd ar y diwrnod cynnig y gellir rhoi penderfyniadau dros y ffôn.​
​15 Mawrth 2023
​Dyddiad olaf i chi dderbyn neu wrthod y lle a gynigiwyd gennym. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu cynigion yn ôl os nad ydym wedi cael ymateb erbyn y dyddiad hwn. Dyma’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr hefyd.
Mawrth 2023
​Ceisiadau (hwyr) yr ail rownd yn cael eu prosesu a’u hasesu.
​Mai​ 2023
​Canlyniadau’r ail rownd yn cael eu hanfon allan yn y post. Bydd pob rownd arall yn cael ei phrosesu’n fisol o nawr ymlaen. Safleoedd Rhestr Aros ar gae​​l.
Medi 2023
​Plant yn dechrau yn yr ysgol uwchradd.​

​Ceisiadau hwyr

Mae'n bwysig eich bod yn cyflwyno'ch cais ar amser i wella eich siawns o gael lle yn yr ysgol o’ch dewis.

Os byddwch yn methu'r dyddiad cau ni allwch wneud cais hwyr ar-lein. Bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais hwyr ar bapur. Darllenwch gwybodaeth am geisiadau hwyr​ a llenwch ffurflen.


​ ​
© 2022 Cyngor Caerdydd