Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Dyddiadau pwysig

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Gwiriwch y terfynau amser derbyn i ysgolion diweddaraf, a dewch o hyd i'r holl ddyddiadau sydd eu hangen arnoch fel nad ydych yn methu unrhyw ddyddiadau cau ar gyfer lleoedd ysgol eleni.

Dyddiadau pwysig ar gyfer ceisiadau 

​Os ganed eich plentyn rhwng 1 Medi 2018 a 31 Awst 2019​
Dyddiad
​​Cam yn y broses ymgeisio​
24 Ionawr 2022 ​

Y broses o wneud cais i ddechrau mewn Ysgol Feithrin ym mis Medi 2022 yn cychwyn. Bydd y gwasanaeth Ymgeisio Ar-lein yn agor.​​
21 Chwefror 2022

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd angen i unrhyw gais newydd gael ei wneud ar bapur a bydd yn cael ei ystyried yn gais hwyr.
​Chwefror​ i Ebrill 2022
​​​Caiff ffurflenni eu prosesu a’u hasesu yn erbyn y Meini Prawf Derbyn
priodol. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwirio a dilysu’r cyfeiriad a’r wybodaeth ategol rydych wedi’u rhoi i ni.​
​25 Ebrill 2022 ​​
​Diwrnod y Cynnig. Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch ar ôl 10am. Os gwnaed cais amdano, bydd llythyr yn cael ei anfon atoch yn y post ar ôl 10am. Nodwch mai dim ond ar ôl 12 canol dydd ar y diwrnod cynnig y gellir rhoi penderfyniadau dros y ffôn.
​Ebrill 2022
Creu rhestrau aros​.
9 Mai 2022 
​Dyddiad olaf i chi wrthod lle a gynigiwyd i chi. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu cynigion yn ôl os nad ydym wedi cael ymateb erbyn y dyddiad hwn. Dyma’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr hefyd.​
Mai 2022 
​Ceisiadau (hwyr) yr ail rownd yn cael eu prosesu a’u hasesu.
​Mehefin 2022 ​
​Canlyniadau’r ail rownd yn cael eu hanfon allan yn y post. Bydd pob
rownd arall yn cael ei phrosesu’n fisol o nawr ymlaen.
Medi 2022
Plant yn dechrau yn yr Ysgol Feithrin​.

​​Os ganed eich plentyn rhwng 1 Medi 2019 a 31 Mawrth 2020​
Dyddiad
​Cam yn y broses ymgeisio​
​​
6 Mehefin 2022
Y broses o wneud cais i ddechrau mewn Ysgol Feithrin yng Ngwanwyn/Haf 2023 yn cychwyn. Bydd y gwasanaeth Ymgeisio Ar-lein yn agor.​​
4 Gorffennaf​ 2022
​Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd angen i unrhyw gais newydd gael ei wneud ar bapur a bydd yn cael ei ystyried
yn gais hwyr.
​Gorffennaf i Medi 2022
Caiff ffurflenni eu prosesu a’u hasesu yn erbyn y Meini Prawf Derbyn
priodol. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwirio a dilysu’r cyfeiriad a’r
wybodaeth ategol rydych wedi’u rhoi i ni.​​
2 Hydref 2022 
​Diwrnod y Cynnig. Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch ar ôl 10am. Os gwnaed cais amdano, bydd llythyr yn cael ei anfon atoch yn y post ar ôl 10am. Nodwch mai dim ond ar ôl 12 canol dydd ar y diwrnod cynnig y gellir rhoi penderfyniadau dros y ffôn.
​Hydref 2022 
​Creu rhestrau aros​.​​
​17 ​Hydref ​2022
​Dyddiad olaf i chi dderbyn neu wrthod y lle a gynigiwyd gennym. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu cynigion yn ôl os nad ydym wedi cael ymateb erbyn y dyddiad hwn. Dyma’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr hefyd.
​Hydref 2022​
​​Ceisiadau (hwyr) yr ail rownd yn cael eu prosesu a’u hasesu
Tachwedd 2022​
​Canlyniadau’r ail rownd yn cael eu hanfon allan yn y post. Bydd pob
rownd arall yn cael ei phrosesu’n fisol o nawr ymlaen. ​
​Tymor y Gwanwyn / Tymor yr Haf 2023​​
​Plant yn dechrau yn yr Ysgol Feithrin​.
Os ganed eich plentyn rhwng 1 Medi 2017 a 31 Awst 2018
Dyddiad
​​​​Cam yn y broses ymgeisio
15 Tachwedd 2021 ​
Y broses o wneud cais i ddechrau mewn Dosbarth Derbyn ym mis Medi 2022 yn cychwyn​.
10 Ionawr 2022
​Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd angen i unrhyw gais newydd gael ei wneud ar bapur a bydd yn cael ei ystyried
yn gais hwyr.​
​Chwefror i Ebrill 2022
​​Caiff ffurflenni eu prosesu a’u hasesu yn erbyn y Meini Prawf Derbyn priodol. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwirio a dilysu’r cyfeiriad a’r wybodaeth ategol rydych wedi’u rhoi i ni.​​
19 Ebrill 2022​
​Diwrnod y Cynnig. Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch ar ôl 10am. Os gwnaed cais amdano, bydd llythyr yn cael ei anfon atoch yn y post ar ôl 10am. Nodwch mai dim ond ar ôl 12 canol dydd ar y diwrnod cynnig y gellir rhoi penderfyniadau dros y ffôn.​
​Ebrill 2022 ​
​Creu rhestrau aros​.​
4 Mai 2022 ​
​Dyddiad olaf i chi dderbyn neu wrthod y lle a gynigiwyd gennym. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu cynigion yn ôl os nad ydym wedi cael ymateb erbyn y dyddiad hwn. Dyma’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr hefyd.
​Mai 2022

Ceisiadau (hwyr) yr ail rownd yn cael eu prosesu a’u hasesu.
​Mehefin 2022
​Canlyniadau’r ail rownd yn cael eu hanfon allan yn y post. Bydd pob rownd arall yn cael ei phrosesu’n fisol o nawr ymlaen. ​
​Medi 2022 ​
​Plant yn dechrau yn yr ysgol yn llawn amser​.
​​Os ganed eich plentyn rhwng 1 Medi 2010 a 31 Awst 2011
Dyddiad​
​​​​​​​​Cam yn y broses ymgeisio​
​27 Medi 2021​​
​​Y broses o wneud cais i ddechrau ym Mlwyddyn 7 ym mis Medi 2021 yn cychwyn.
​22 Tachwedd 2021 ​
​​Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd angen i unrhyw gais newydd gael ei wneud ar bapur a bydd yn cael ei ystyried yn gais hwyr.​
​Rhagfyr​ 2021 - Chwefror 2022
​Caiff ffurflenni eu prosesu a’u hasesu yn erbyn y Meini Prawf Derbyn priodol. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwirio a dilysu’r cyfeiriad a’r wybodaeth ategol rydych wedi’u rhoi i ni.​​​
​1 Mawrth 2022
​​​​​Diwrnod y Cynnig. Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch ar ôl 10am. Os gwnaed cais amdano, bydd llythyr yn cael ei anfon atoch yn y post ar
ôl 10am. Nodwch mai dim ond ar ôl 12 canol dydd ar y diwrnod cynnig y gellir rhoi penderfyniadau dros y ffôn.​
​15 Mawrth 2022
​Dyddiad olaf i chi dderbyn neu wrthod y lle a gynigiwyd gennym. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu cynigion yn ôl os nad ydym wedi cael ymateb erbyn y dyddiad hwn. Dyma’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr hefyd.
Mawrth 2022
​Ceisiadau (hwyr) yr ail rownd yn cael eu prosesu a’u hasesu.
​Mai​ 2022
​Canlyniadau’r ail rownd yn cael eu hanfon allan yn y post. Bydd pob rownd arall yn cael ei phrosesu’n fisol o nawr ymlaen. Safleoedd Rhestr Aros ar gae​​l.
Medi 2022
​Plant yn dechrau yn yr ysgol uwchradd.​

​Ceisiadau hwyr

Mae'n bwysig eich bod yn cyflwyno'ch cais ar amser i wella eich siawns o gael lle yn yr ysgol o’ch dewis.

Os byddwch yn methu'r dyddiad cau ni allwch wneud cais hwyr ar-lein. Bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais hwyr ar bapur. Darllenwch gwybodaeth am geisiadau hwyr​ a llenwch ffurflen.


​ ​