Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ceisiadau hwyr

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Os ydych wedi methu'r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le mewn ysgol, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais hwyr: 
 ​
​​
Unwaith y byddwch wedi llenwi ffurflen gais hwyr gallwch: 
  • Gyflwyno eich ffurflen mewn hyb cyngor,
  • E-bostio eich ffurflen at y tîm derbyniadau, neu
  • Ddychwelyd eich ffurflen drwy'r post. 

Gallai colli’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais effeithio’n sylweddol ar eich cyfle i gael y lle rydych yn ei ddymuno. Gweld dyddiadau pwysig yn y broses ymgeisio​ i wneud yn siŵr nad ydych yn colli allan.   

Ni chaiff ceisiadau hwyr eu hystyried yn y rownd gyntaf o ddyraniadau. Bydd llawer o ysgolion yn llawn ar ôl y rownd gyntaf felly mae'n bwysig cyflwyno'ch cais yn brydlon. Yn dilyn y rownd gyntaf o ddyraniadau, caiff ceisiadau hwyr eu hystyried ynghyd ag unrhyw un sydd ar y rhestr aros.​​
© 2022 Cyngor Caerdydd