Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ysgol Uwchradd

​​​​​​Mae’r cyfnod i wneud cais am le Ysgol Uwchradd ar gyfer 2021/22 ar gau.

(Roedd ceisiadau ar agor o ddydd Llun 28 Medi 2020 i ddydd Llun 23 Tachwedd 2020).Mae plant yn dechrau yn yr ysgol uwchradd y mis Medi ar ôl eu pen-blwyddyn 11. Bydd rhieni disgyblion ym mlwyddyn 6 yn Ysgolion Cynradd Caerdydd yn derbyn manylion am y broses ymgeisio.


Mewngofnodwch i’r system Derbyn i ysgolion 

Canllaw i ddefnyddio'r system Derbyn Ar-lein (844kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​


Dyddiadau allweddol yn y broses ymgeisioDyddiad ​Cam yn y broses ymgeisio
​28 Medi Agor y broses ymgeisio
​23 Tachwedd Dyddiad cau y broses ymgeisio
​24 Tachwedd​ O'r dyddiad hwn rhaid i geisiadau hwyr gael eu cwblhau ar bapur.
Ni fydd y system ar-lein ar gael.
​1 Mawrth 2021
​Diwrnod Cynnig​. Anfonir e-bost atoch ar ôl 10yb.
Gallwn gyfleu penderfyniadau i chi dros y ffôn ar ôl 12yh.
 


Beth sy’n digwydd os ydych wedi methu'r dyddiad cau?

Os ydych wedi methu’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le uwchradd bydd angen i chi gwblhau ffurflen cais hwyr.​ (428kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Cymorth i gwblhau eich cais ar-lein

Dewch i un o’n Hybiau Cynghori ​am gyngor ar lenwi’r ffurflen.

Awgrymiadau cyn ichi wneud cais

  • Dylech ymweld ag ysgolion cyn cwblhau eich cais. Mae gan bob ysgol ei phrosbectws ei hun ac mae staff yn ddigon hapus i ddangos yr ysgol i rieni os gwnewch apwyntiad.

  • Argymhellir yn gryf i chi gyflwyno eich cais yn brydlon. Os bydd eich cais yn hwyr, mae’n annhebygol y byddwch yn cael y lle o’ch dewis. Yn 2019 derbyniodd 50% o ysgolion fwy o geisiadau yn y rownd gyntaf na nifer y lleoedd oedd ar gael.

  • Gallwch wneud cais ar gyfer 5 ysgol. Rydym yn argymell yn gryf i chi wneud cais ar gyfer 5 ysgol wahanol o’ch dewis.

Derbyniadau Cydlynol


Gallwch wneud cais ar gyfer unrhyw ysgol uwchradd gymunedol a’r ysgolion Ffydd a Sefydledig canlynol:​

  • Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd,
  • Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant, a
  • Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi.

Bydd yn rhaid i chi gwblhau Ffurflen Ategol ar gyfer Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi ac Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant, y gallwch ei chael gan yr ysgol ei hun.
​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​