Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ysgol Uwchradd

Mae cynigion am leoedd uwchradd ar gyfer blwyddyn ysgol 2021/22 yn cael eu hanfon allan dros e-bost neu lythyr o ddydd Llun 1 Mawrth 2021.

Darllenwch Grynodeb o'r dyraniad lleoedd (21kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Mewngofnodwch i’r system Derbyn i ysgolion 

Canllaw i ddefnyddio'r system Derbyn Ar-lein (844kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​


Byddwch yn cael un o’r cynigion canlynol: 

 • ​Lle y​n eich dewis c​yntaf o ysgol
  Bydd angen i chi dderbyn y cynnig hwn erbyn y dyddiad cau, sef dydd Llun 15​ Mawrth 2021. 

 • ​Lle mewn ysgol o ddewis is
  Mae hyn yn digwydd pan nad oes digon o le ar gael yn eich dewis cyntaf. Hyd yn oed os nad ydych yn siŵr am y dewis is a gynigir, rydym yn eich annog yn gryf i dderbyn y cynnig hwn erbyn y dyddiad cau ac aros ar y rhestr aros am eich ysgol dewis uwch. Byddwch yn cadw eich hawl i apelio o hyd, hyd yn oed os byddwch yn derbyn cynnig is.

 • ​Dim cynnig
  Bydd hyn yn digwydd pan nad oes gan unrhyw un o’ch dewisiadau ddigon o le er mwyn i ni wneud cynnig yn unol â’ch cais. Mae lleoedd amgen ar gael o hyd mewn ysgolion yng Nghaerdydd ar gyfer eich plentyn.

Os ydych wedi gwneud cais yn hwyr neu eich bod wedi gofyn am ohebiaeth drwy’r post, byddwch yn derbyn un o’r llythyron canlynol:

Rhaid i chi ymateb erbyn Dydd Llun 15 Mawrth 2021.​

Gallwch:

​Os na dderbyniwn eich ymateb erbyn 15 Mawrth 2021, byddwn yn cymryd nad ydych eisiau’r lle mwyach ac mae’n bosibl y tynnwn y cynnig yn ôl a’i roi i blentyn arall.

Ar ôl i chi dderbyn y lle, bydd yr ysgol yn cysylltu â chi gyda manylion ynghylch y trefniadau derbyn.

Beth sy’n digwydd os ydych wedi methu'r dyddiad cau?

Os ydych wedi methu’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le uwchradd bydd angen i chi gwblhau ffurflen ca​is hwyr (428kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Cymorth i gwblhau eich cais ar-lein

​Awgrymiadau cyn ichi wneud cais

 • Dylech ymweld ag ysgolion cyn cwblhau eich cais. Mae gan bob ysgol ei phrosbectws ei hun ac mae staff yn ddigon hapus i ddangos yr ysgol i rieni os gwnewch apwyntiad.
 • Argymhellir yn gryf i chi gyflwyno eich cais yn brydlon. Os bydd eich cais yn hwyr, mae’n annhebygol y byddwch yn cael y lle o’ch dewis. Yn 2019 derbyniodd 50% o ysgolion fwy o geisiadau yn y rownd gyntaf na nifer y lleoedd oedd ar gael.
 • Gallwch wneud cais ar gyfer 5 ysgol. Rydym yn argymell yn gryf i chi wneud cais ar gyfer 5 ysgol wahanol o’ch dewis.

Derbyniadau Cydlynol


Gallwch wneud cais ar gyfer unrhyw ysgol uwchradd gymunedol a’r ysgolion Ffydd a Sefydledig canlynol:​

 • Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd,
 • Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant, a
 • Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi.


Bydd yn rhaid i chi gwblhau Ffurflen Ategol ar gyfer Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi ac Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant, y gallwch ei chael gan yr ysgol ei hun.
​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​