Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ysgol Gynradd

​​​​​​​Mae cynigion am leoedd mewn ysgol uwchradd ar gyfer blwyddyn ysgol 2021/22 yn cael eu hanfon dros e-bost neu drwy lythyr o Ddydd Gwener 16 Ebrill 2021.Canllaw i ddefnyddio'r system Derbyn Ar-lein (844kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​

​​Byddwch yn cael un o’r cynigion canlynol: 

  • Lle y​n eich dewis c​yntaf o ysgol.
    Bydd angen i chi dderbyn y cynnig hwn erbyn y dyddiad cau, sef dydd Gwener Ebrill 30 2021. Ni fyddwn yn cymryd yn ganiataol eich bod yn derbyn. 

  • Lle mewn ysgol o ddewis is.
    Mae hyn yn digwydd pan nad oes digon o le ar gael yn eich dewis cyntaf. Hyd yn oed os nad ydych yn siŵr am y dewis is a gynigir, rydym yn eich annog yn gryf i dderbyn y cynnig hwn erbyn y dyddiad cau ac aros ar y rhestr aros am eich ysgol dewis uwch. Byddwch yn cadw eich hawl i apelio o hyd, hyd yn oed os byddwch yn derbyn cynnig is.

  • ​Dim cynnig.
    Bydd hyn yn digwydd pan nad oes gan unrhyw un o’ch dewisiadau ddigon o le er mwyn i ni wneud cynnig yn unol â’ch cais. Mae lleoedd amgen ar gael o hyd mewn ysgolion yng Nghaerdydd ar gyfer eich plentyn.  ​


Os ydych wedi gwneud cais yn hwyr neu eich bod wedi gofyn am ohebiaeth drwy’r post, byddwch yn derbyn un o’r llythyron canlynol:


Rhaid i chi ymateb erbyn Dydd Gwener​ 30 Ebrill 2021.​

Gallwch:

Os na dderbyniwn eich ymateb erbyn 30 Ebrill 2021, byddwn yn cymryd nad ydych eisiau’r lle mwyach ac mae’n bosibl y tynnwn y cynnig yn ôl a’i roi i blentyn arall.

Ar ôl i chi dderbyn y lle, bydd yr ysgol yn cysylltu â chi gyda manylion ynghylch y trefniadau derbyn. ​

Beth sy’n digwydd os ydych wedi methu'r dyddiad cau?​​​

Os ydych wedi colli’r dyddiad cau ar gyfer ymgeisio am le mewn ysgol gynradd bydd angen i chi gwblhau ffurflen cais hwyr (295kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Derbyniadau Cydlynol


Gallwch wneud cais ar ​​​​gyfer pob ysgol gynradd gymunedol ac Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg.

Noder bod 15 o leoedd ysgol yn cael eu dyrannu gan yr ysgol yn unol â'i pholisi derbyn a bod 15 lle arall yn cael eu dyrannu gan ddefnyddio polisi Derbyn i Ysgolion 2021/22 y Cyngor.​