Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ysgol Gynradd

​​​​ Mae ceisiadau ar gyfer lleoedd mewn ysgolion cynradd ar gyfer 2021/22 ar gau. 

Roedd ceisiadau ar agor o ddydd Llun 16 Tachwedd​ 2020 i ddydd Llun 11 Ionawr 2021.​


Mewngofnodi i'r system Derbyn i Ysgolion Canllaw i ddefnyddio'r system Derbyn Ar-lein (844kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​

Dyddiadau allweddol yn y broses ymgeisio​​

DyddiadCam yn y broses ymgeisio
16 TachweddAgor y broses ymgeisio
11 IonawrDyddiad cau y broses ymgeisio
12 IonawrO'r dyddiad hwn rhaid i geisiadau hwyr gael eu cwblhau ar bapur.
Ni fydd y system ar-lein ar gael.
16 Ebrill 2021
Diwrnod Cynnig. Anfonir e-bost atoch ar ôl 10yb.
Gallwn gyfleu penderfyniadau i chi dros y ffôn ar ôl 12yh.

Beth sy’n digwydd os ydych wedi methu'r dyddiad cau?​​​

Os ydych wedi colli’r dyddiad cau ar gyfer ymgeisio am le mewn ysgol gynradd bydd angen i chi gwblhau ffurflen cais hwyr (295kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Derbyniadau Cydlynol


Gallwch wneud cais ar ​​​​gyfer pob ysgol gynradd gymunedol ac Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg. 

Noder bod 15 o leoedd ysgol yn cael eu dyrannu gan yr ysgol yn unol â'i pholisi derbyn a bod 15 lle arall yn cael eu dyrannu gan ddefnyddio polisi Derbyn i Ysgolion 2021/22 y Cyngor.​

​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​