Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ysgol Gynradd

​​​ ​
​ ​Mae cynigion am leoedd mewn ysgol uwchradd ar gyfer blwyddyn ysgol 2020/21 yn cael eu hanfon dros e-bost neu drwy lythyr o Ddydd Iau 16 Ebrill 2020.​​​


Gweler crynodeb yn dangos dyraniad lleoedd (488kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 
Mewngofnodwch i’r system Derbyn i ysgolion 

Canllaw i ddefnyddio'r system Derbyn Ar-lein (844kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​


 

Os gofynnoch i’ch cynnig gael ei anfon drwy’r post, byddwch yn cael llythyr i’r cyfeiriad a roddoch ar y cais. 


 

Byddwch yn cael un o’r cynigion canlynol: 


 

Lle y​n eich dewis c​yntaf o ysgol

Bydd angen i chi dderbyn y cynnig hwn erbyn y dyddiad cau, sef dydd Iau Ebrill 30 2020. Ni fyddwn yn cymryd yn ganiataol eich bod yn derbyn. 

Lle mewn ysgol o ddewis is 

Mae hyn yn digwydd pan nad oes digon o le ar gael yn eich dewis cyntaf. Hyd yn oed os nad ydych yn siŵr am y dewis is a gynigir, rydym yn eich annog yn gryf i dderbyn y cynnig hwn erbyn y dyddiad cau ac aros ar y rhestr aros am eich ysgol dewis uwch. Byddwch yn cadw eich hawl i apelio o hyd, hyd yn oed os byddwch yn derbyn cynnig is. 


 

Dim cynnig

Bydd hyn yn digwydd pan nad oes gan unrhyw un o’ch dewisiadau ddigon o le er mwyn i ni wneud cynnig yn unol â’ch cais. Mae lleoedd amgen ar gael o hyd mewn ysgolion yng Nghaerdydd ar gyfer eich plentyn.  


 

Os ydych wedi gwneud cais yn hwyr neu eich bod wedi gofyn am ohebiaeth drwy’r post, byddwch yn derbyn un o’r llythyron canlynol:


 

Llythyr dim cynnig cyffredinol (164kb DOC)​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​

Llythyr cynnig dewis cyntaf cyffredinol (139kb DOC)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Llythyr cynnig dewis ychwanegol cyffredinol (234kb DOC)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


 

Rhaid i chi ymateb erbyn Dydd Iau 30 Ebrill 2020.


 

Mae gennych dri opsiwn:


 

1. Derbyn neu wrthod ar-lein drwy fewngofnodi i’r system Derbyn i Ysgolion.

2. Anfon e-bost atom gyda’ch penderfyniad Derbyniysgolion@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

3. Cwblhau’r slip ar waelod eich llythyr cynnig a mynd ag ef i’ch Hyb Cynghori lleol. ​


 

Os na dderbyniwn eich ymateb erbyn 30 Ebrill 2020, byddwn yn cymryd nad ydych eisiau’r lle mwyach ac mae’n bosibl y tynnwn y cynnig yn ôl a’i roi i blentyn arall.


 

Ar ôl i chi dderbyn y lle, bydd yr ysgol yn cysylltu â chi gyda manylion ynghylch y trefniadau derbyn. 

​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​Beth sy’n digwydd os ydych wedi methu'r dyddiad cau?

Os ydych wedi colli’r dyddiad cau i wneud cais am le mewn ysgol gynradd, bydd angen​ i chi gwblhau ffurflen gais hwyr (460kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​.​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​