Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Symud ysgol yn ystod y flwyddyn academaidd

Gall rhieni ofyn i newid ysgol eu plentyn unrhyw bryd, ond rhaid ystyried y mater yn ofalus.
 
Oni bai bod rhaid symud eich plentyn gan eich bod yn symud tŷ, argymhellwn yn gryf i chi drafod y mater gyda Phennaeth eich plentyn yn y lle cyntaf. Cysylltu ag ysgol.
 
Ewch i un o’n Hybiau Cynghori i gael help i lenwi’r ffurflen.

Mewngofnodwch i’r system Derbyn i ysgolion 

Sut mae gwneud cais am le ysgol (862kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Trafod y mater


Gall llawer o'r problemau y mae rhieni a phlant yn poeni amdanynt gael eu datrys heb orfod symud ysgol. Gallai siarad â'ch plentyn a staff ysgol eich plentyn ddatrys y broblem. Mae'n bwysig i chi ystyried ai symud ysgol yw'r dewis gorau i'ch plentyn mewn gwirionedd.
 

Disgyblion Blwyddyn 10 ac 11


Gallai fod rhesymau addysgol cryf dros  beidio â symud disgyblion Blynyddoedd 10 ac 11 sydd eisoes wedi dechrau cyrsiau arholiadau. Lle bo cais yn ymwneud â disgybl ym mlwyddyn 10 neu 11, rhaid i chi gynnwys manylion y cyrsiau y mae eich plentyn wedi'u dewis. Gallai fod lle i'ch plentyn  mewn ysgol arall , ond efallai na fydd cyrsiau eich plentyn ar gael.
 
​​​​​​​​​​
​​