Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Apelio penderfyniad am le mewn ysgol

​​​​​Os gwrthodir lle i’ch plentyn mewn Ysgol Gymunedol, gallwch gyflwyno apêl i Banel Apeliadau Ysgolion Annibynnol Caerdydd.

Mae aelodau Panel Apeliadau Ysgolion Annibynnol Caerdydd yn gwbl annibynnol ar Gyngor Dinas Caerdydd ac mae eu penderfyniadau’n gyfreithiol rwymol, sy’n golygu os bydd eich apêl yn llwyddiannus rhaid derbyn eich plentyn i’r ysgol. 

Mae aelodau a gwirfoddolwyr y panel wedi’u hyfforddi’n llawn yn y profion cyfreithiol sy’n rhaid eu defnyddio dan y Cod Apeliadau Derbyn i Ysgolion. Gweinyddir y broses Apeliadau gan adran gwasanaethau cyfreithiol Cyngor y Ddinas Caerdydd sy’n Glerc i’r Panel.  

Gall rhieni fynychu gwrandawiad gyda 3 aelod o’r Panel Apeliadau Ysgolion Annibynnol i egluro pam y dylai eu plentyn fynychu ysgol benodol cyn i Aelodau’r Panel wneud penderfyniad ar eu hapêl. 


Rhaid cyflwyno’r ffurflen drwy e-bost i apeliadauysgolion@caerdydd.gov.uk neu i:

Glerc Panel Apeliadau Ysgolion Annibynnol Caerdydd, Ystafell 462, Neuadd Y Sir, Caerdydd CF10 4UW. 

Bydd y dyddiad olaf y gallwch gyflwyno apêl wedi’i nodi yn y llythyr yn cadarnhau gwrthod lle mewn ysgol gymunedol. Os cyflwynwch eich apêl ar ôl y dyddiad hwn, ni chaiff ei derbyn oni allwch ddweud pam na chafodd ei chyflwyno ar amser.

Rhaid gwneud apeliadau i Ysgolion Sefydledig neu Wirfoddol a Gynorthwyir (Ffydd/Eglwys) yn uniongyrchol i’r ysgol.

Rhaid gwneud apeliadau i Ysgol Uwchradd Yr Eglwys Newydd yn uniongyrchol i'r ysgol.

Faint o obaith sydd o lwyddo yn yr apêl?​​Blwyddyn ysgol ​Nifer yr apeliadau ​​Apeliadau llwyddiannus
​2019/20
​457
​​39
​​2018/19
408
​26
​2017/18
​373
​29
​2016/17
​524
​25
 


Mae rhagor o wybodaeth a chwestiynau cyffredin am apelio le ysgol:

​​​​​​​​​​​