Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Bwlio

Mae bwlio yn effeithio ar fwy na hanner o bobl ifanc y DU. 

Mae’n hanfodol bod pobl ifanc yn teimlo’n ddiogel a hyderus yn yr ysgol ac yn eu cymunedau. 

Os ydych chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod yn dioddef bwlio, mae'n bwysig dweud wrth rhywun amdano. Rydyn ni’n argymell eich bod yn cysylltu â’r ysgol ac yn siarad ag athro neu oedolyn y gallwch ymddiried ynddo.

Mae sawl sefydliad yn cynnig cyngor a gwybodaeth i helpu i fynd i'r afael â bwlio: