Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Y blynyddoedd cynnar a gofal plant

Gwiriwch y diweddariadau i wasanaethau ar ein tudalen COVID-19 (Coronafeirws) - Gwybodaeth i breswylwyr.

 

Dod o hyd i feithrinfa neu ddarparwr gofal plant

Gwybodaeth a chyngor ar ofal plant yn eich ardal.

Cyllid y Blynyddoedd Cynnar

Dysgwch a oes gennych hawl i gael help gyda ffioedd gofal plant.

Rhaglenni'r blynyddoedd cynnar

Gweithio i helpu plant ifanc a'u teuluoedd ledled Caerdydd. Dysgwch a allech fanteisio arnynt. 

Cymorth a chyngor i blant ag anghenion ychwanegol

Our Early Years Inclusion Team can help prepare your child for nursery or school.

Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd gyngor a gwybodaeth ar ystod eang o opsiynau a gweithgareddau gofal plant i blant 0-20 oed.

Cynnig Gofal Plant i Blant 3 a 4 Oed (30 Awr)​

Edrychwch i weld a oes gennych hawl i ofal plant a ariennir gan y llywodraeth.

​​​​​​​​