Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Ysgolion a dysgu > Cymorth Ariannol

Cymorth Ariannol

Cyllid Blynyddoedd Cynnar

Dysgwch a oes gennych hawl i gael help â ffioedd gofal plant

Cymorth i Fyfyrwyr

Cyngor a chymorth ariannol i fyfyrwyr dros 18 oed.

Lwfans Cynnal Addysg​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Os ydych yn 16-18 oed gallech fod â hawl i gael cymorth ariannol i barhau i astudio. I gael rhagor o wybodaeth ewch i Cyllid Myfyrwyr Cymru​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Prydau ysgol am ddim

Os ydych ar incwm isel, gallai’ch plentyn fod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

Ymddiriedolaeth Howardian

Elusen Gofrestredig a sefydlwyd i roi cymorth ariannol at ddibenion addysgol cyffredinol nad ydynt fel arfer yn cael eu hariannu’n statudol.

Trafnidiaeth ysgol

Dysgwch a oes gennych hawl i drafnidiaeth am ddim. Lawrlwythwch lwybrau a mapiau bysus. Cymorth i ddisgyblion ag anghenion addysgol arbennig.

Grant Datblygu Disgyblion

Os ydych ar incwm isel, gallai’ch plentyn fod yn gymwys i gael Grant Datblygu Disgyblion (Grant Gwisg Ysgol yn flaenorol).

​​​​​​​
English