Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gostyngiadau a disgowntiau

​​​​​​​​​​​​​​​​ Gostyngiad y Dreth Gyngor​

Gyngor ar gyfer y cartref maen nhw’n byw ynddo.

Gostyngiad Person Sengl

Gallech fod â hawl i ostyngiad y Dreth Gyngor os ydych yn byw ar eich pen eich hun.

Gostyngiad Pobl Anabl

Gwybodaeth am ostyngiad y Dreth Gyngor i Bobl Anabl.


Nam Meddyliol Difrifol

Gwybodaeth am ostyngiadau’r Dreth Gyngor os oes gan rywun nam meddyliol difrifol.

Eithriadau’r Dreth Gyngor​​

Cewch wybod a ydych wedi'ch eithrio rhag talu’r Dreth Gyngor.

Eithriadau myfyrwyr

Gwybodaeth i fyfyrwyr am eithriadau rhag talu’r Dreth Gyngor.

​​​Eiddo heb ei feddiannu

Cewch wybod a yw eich eiddo gwag yn gymwys i gael gostyngiad y Dreth Gyngor.​

Gostyngiadau i bobl nad ydynt yn cael eu cyfrif​​

Gallech fod yn gymwys i osyntgiad Treth Gyngor o 25%. Gweler y rhestr o bobl nad ydynt yn cael eu cyfrif am y Dreth Gyngor.​

 


​​
​​​​​ ​​​​​​​​ ​​​​​​


© 2022 Cyngor Caerdydd