Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Y Dreth Gyngor > Talu’ch Treth Gyngor

Talu'ch Treth Gyngor

Gwiriwch y diweddariadau i wasanaethau ar ein tudalen COVID-19 (Coronafeirws) - Gwybodaeth i breswylwyr.

 


M
ae nifer o ffyrdd gwahanol y gallwch dalu’ch treth gyngor.

Defnyddiwch ein system talu ar-lein ddiogel i dalu’ch bil treth gyngor. Sicrhewch fod gennych y manylion canlynol wrth law:


 

  • rhif cyfrif eich treth gyngor 
    (ar gornel dde uchaf eich bil. Mae'r rhif hwn yn 8 digid o hyd ac yn dechrau gyda '1' neu '2')
  • eich Cerdyn Debyd neu Gredyd
  • y swm rydych am ei dalu


talu ar-lein


Gallwch ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd i dalu dros y ffôn. System daliadau awtomatig 24 awr yw hon.

Bydd angen y canlynol arnoch cyn i chi ffonio:

  • rhif cyfrif eich treth gyngor
    (ar gornel dde uchaf eich bil. Mae'r rhif hwn yn 8 digid o hyd ac yn dechrau gyda '1' neu '2')
  • eich Cerdyn Debyd neu Gredyd
  • y swm rydych am ei dalu

Ffoniwch 029 2037 5510​. Dilynwch y cyfarwyddiadau i wneud eich taliad.

Gallwch siarad ag un o’n hymgynghorwyr gwasanaeth cwsmeriaid am eich bil. Nid yw hwn yn wasanaeth 24 awr, ac mae ond ar agor yn ystod oriau agor y ganolfan alwadau​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Anfonwch eich siec neu’ch archeb bost gyda’ch cerdyn talu’r dreth gyngor i:

Cyngor Caerdydd
Blwch SP 9000
Caerdydd
CF10 3WD

Dylid croesi Sieciau / Archebion Post a’u gwneud yn daladwy i Cyngor Caerdydd. Gofynnwch am dderbynneb os oes angen un arnoch.

Ni dderbynnir sieciau ôl-ddyddiedig.

Peidiwch ag anfon arian parod drwy’r post.

Gallwch dalu’ch Treth Gyngor ym mhob swyddfa bost (gydag arian parod neu siec) ac mewn siopau sy’n dangos arwydd PayPoint (gydag arian parod yn unig).

I wneud hyn, bydd angen cerdyn talu’r dreth gyngor arnoch. Ffon 029 2087 2087.

Gallwch dalu’ch bil yn syth i gyfrif banc y Cyngor:

Lloyds Bank Plc

31 Queen Street
Cardiff
CF10 2AG

Sort code 30-91-63

Account number 01467509​​​​​ Lawrlwythwch App Caerdydd Gov i gael ffordd well o gysylltu â gwasanaethau’r cyngor. Dysgwch fwy am yr App
​​​​ ​​​​​​​​​​​​
English