Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Newidiadau i’ch cyfrif

I wneud yn siŵr eich bod yn talu’r swm cywir o dreth gyngor mae angen i ni wybod pan fydd eich amgylchiadau’n newid. Rhowch wybod i ni os ydych yn symud tŷ neu, os ydych yn landlord, rhowch wybod i ni os oes gennych denant newydd​​​​​​.


Newid mewn Cyfeiriad

Rhowch wybod i ni os ydych yn symud tŷ yng Nghaerdydd neu symud i Gaerdydd neu o Gaerdydd.

Newid Tenantiaeth​

Os ydych yn landlord rhowch wybod i ni os oes gennych denant newydd​​​​​​.​​

​​
​​​​​