Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Newidiadau i’ch cyfrif

I wneud yn siŵr eich bod yn talu’r swm cywir o dreth gyngor mae angen i ni wybod pan fydd eich amgylchiadau’n newid. Rhowch wybod i ni os ydych:


  • yn symud tŷ (o un cyfeiriad yng Nghaerdydd i un arall)
  • yn symud i Gaerdydd neu o Gaerdydd
  • yn landlord gyda thenant newydd​​​​​​

 

​​

​​

Os hoffech siarad â rhywun am eich treth gyngor, cysylltwch â niNewydd symud i mewn i'ch cartref newydd? Cael gwybod am eich casgliadau gwastraff ac ailgylchu​​. 

Rhoi gwybod i ni am farwolaeth

 

Os oes angen i chi roi gwybod i ni am farwolaeth, gallwch ddefnyddio gwasanaeth Dweud Wrthym Unwaith. Mae hyn yn golygu y bydd ond angen i chi roi manylion yr ymadawedig unwaith, ac y gallwn wneud y trefniadau priodol gyda’i gyfrif.

​​​​​​​