Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Faint yw fy Nhreth Gyngor?

​Gallwch weld eich Cyfrif Treth Gyngor ar-lein​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd cyn belled bod eich rhif cyfrif gennych chi.  


Gallwch weld manylion: 

  • ​Eich atebolrwydd,  
  • Band prisio,  
  • Y taliadau yr ydych wedi’u gwneud, ac  
  • Unrhyw gostau sy'n ddyledus. 

Gallwch hefyd wneud cais ar-lein am ad-daliad os oes credyd ar eich cyfrif. 

 

Mae cyfanswm eich treth gyngor yn dibynnu ym mha ardal o Gaerdydd rydych yn byw, a pha fand prisio y mae’ch eiddo ynddo.

Dysgwch eich band prisio​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ar wefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio.


 

Os ydych yn credu y gallech fod â’r hawl i ostwng eich band treth gyngor, cysylltwch ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio am ddim – peidiwch â thalu cwmni i wneud hyn i chi

 

Mae’r rhestr brisio bresennol wedi bod ar waith ers 1 Ebrill 2005 ond mae’n seiliedig ar werth marchnad eich eiddo ar 1 Ebrill 2003.

 

Dod o hyd i’ch band prisio
Band prisioGwerth eich eiddo
AHyd at £44,000
B£44,001 -£65,000
C£65,001 - £91,000
D£91,001 - £123,000
E£123,001 - £162,000
F£162,001 - £223,000
G£223,001 - £324,000
H£324,001 - £424,000
I£424,001 ac uwch
Dysgwch eich band prisio ar y tabl isod i weld faint o dreth gyngor y bydd angen i chi ei dalu bob blwyddyn.

BandCharge
Disablement
Relief A*​
£864.61
A£1,037.53
B£1,210.45
C£1,383.37
D£1,556.30
E£1,902.14
F£2,247.98
G£2,593.83
H£3,112.59
I£3,631.36​
Band​Charge
Disablement
Relief A*
£883.92​
A£1,060.70
B£1,237.48
C£1,414.27
D£1,591.06
E£1,944.63​
F£2,298.19
G£2,651.76
H£3,182.11
I£3,712.47​
BandCharge
Disablement
Relief A*
£​872.86
A£1,047.43
B£1,222.01
C£1,396.58
D£1,571.16​
E£1,920.30
F£2,269.45
G£2,618.59
H£3,142.31
I£3,666.04​
BandCharge
Disablement
Relief A*
£865.33
A£1,038.40
B£1,211.47​
C£1,384.53
D£1,557.61
E£1,903.74
F​£2,249.88
G£2,596.01
H£3,115.21
I£3,634.42​
BandCharge
Disablement
Relief A*
£866.97
A£1,040.36
B£1,213.75
C£1,387.15
D£1,560.55​
E£​1,907.34
F£2,254.12
G£2,600.91
H£3,121.09
I£3,641.28​
BandCharge
Disablement
Relief A*
£870.18
A£1,044.22
B£1,218.26
C£1,392.29​
D£1,566.34
E£1,914.41
F£2,262.49
G£2,610.56​
H£3,132.67
I£3,654.79​
BandCharge
Disablement
Relief A*
£854.60
A£1,025.52
B£1,196.44
C£1,367.36
D£1,538.29
E£1,880.13​​
F£2,221.97
G£2,563.81
H£3,076.57​
I£3,589.34


Beth os ydych chi’n meddwl bod eich eiddo yn y band anghywir?

Os ydych yn meddwl bod eich eiddo yn y band prisio anghywir gallwch herio’r asesiad drwy gysylltu ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio. Mae manylion am sut i apelio, terfynau amser a gwybodaeth ddefnyddiol arall ar wefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Neu gallwch gysylltu â'r swyddfa leol:

 

Y Swyddog Rhestru, 

Asiantaeth y Swyddfa Brisio, 

Canolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid Durham, 

Wycliffe House, 

Green Lane, 

Durham, 

DH1 3UW​

 

Ffon: 03000 505 505

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ ​​​​​​​​​​​​