Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Anawsterau wrth dalu’ch bil

 ​Os ydych yn cael trafferth talu’ch treth gyngor am eich bod ar incwm isel neu is, gallwch o bosib gael Gostyngiad y Dreth Gyngor. Dysgwch ragor a gwnewch gais am ostyngiad.

Os ydych eisoes yn cael Gostyngiad y Dreth Gyngor gallwch roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau.​

Os oes gennych bryderon am eich taliadau treth gyngor cysylltwch â thîm y Dreth Gyngor ar ein ffurflen gyswllt ar-lein neu drwy e-bostio’r swyddfa yn trethgyngor@caerdydd.gov.uk ​​

Oherwydd y pandemig COVID-19 rydym yn cael nifer fawr o ymholiadau. Byddwch yn amyneddgar, byddwn yn cysylltu’n ôl gynted ag y gallwn. Mae’n ddrwg gennym os yw hyn yn anghyfleus.​

Os ydych yn meddwl y gallech gael trafferth wrth dalu’ch treth gyngor, mae rhai opsiynau ar gael i chi.

 

Gostyngiad y Dreth Gyngor

Os ydych ar incwm isel, gallai cynllun gostyngiad y dreth gyngor eich helpu i dalu’ch bil. Sut i hawlio gostyngiad y dreth gyngor?.

 

Gostyngiadau a disgowntiau

Mae ffyrdd eraill y gallai'ch bil gael ei leihau. Rhagor o wybodaeth am ddisgowntiau a gostyngiadau.

 

Lledaenu’ch taliadau

Os ydych yn talu drwy ddebyd uniongyrchol gallwch ledaenu’ch taliadau tan fis Mawrth yn hytrach na mis Ionawr a thalu llai pob mis.

 

Dywedwch wrthym os ydych am ledaenu’ch taliadau.

 

Os ydych yn talu gydag arian parod, gallech newid i ddebyd uniongyrchol i ledaenu’ch taliadau tan fis Mawrth.

 

Trefnwch ddebyd uniongyrchol.​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Byddwn yn anfon bil diwygiedig i chi a fydd yn cynnwys manylion y taliadau a gaiff eu cymryd o’ch banc.

 

Help a chyngor i dalu eich Dreth Gyngor

 

I gael rhagor o gyngor cy​sylltwch â ni neu dewch i un canolfannau cyngor. 


​​

 

​​​​