Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Tai > Perchentyaeth â Chymorth

Perchentyaeth â Chymorth

Gwybodaeth bwysig ar gyfer ymgeiswyr sydd eisoes wedi cofrestru ar y cynllun Newyddion ynghylch diogelu data

Rydych wedi clywed y newyddion mae’n siŵr bod y rheolau diogelu data newydd wedi’u cyflwyno ar 25 Mai 2018 yn rhoi diogelwch a rheolaeth well i unigolion o ran y data y mae sefydliadau yn ei gadw amdanynt. . 

Rydym wedi cysylltu â’r holl ymgeiswyr sydd wedi’u cofrestru ar ein Rhestr Aros Perchentyaeth â Chymorth i ofyn iddynt adolygu eu caniatâd ac a ydyn nhw’n dymuno aros ar ein cronfa ddata. Os ydych wedi’ch cofrestru ar ein rhestr, ond nad ydych wedi ymateb erbyn y dyddiad cau, yna bydd eich manylion yn cael eu tynnu’n awtomatig yn unol â’r rheoliadau newydd.

Os ydych yn credu mai dyma’r achos, ebostiwch LCHO@caerdydd.gov.uk​ i wirio ac ailgofrestru ar y cynllun, os hoffech. 

 
I weld polisi preifatrwydd y Cyngor​

 
Bydd ein Ymwadiad Cofrestru newydd ar gael o 25 Mai 2018 (68kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd .  

Sut mae’r cynllun yn gweithio

Gwybodaeth am Gynllun Perchentyaeth â Chymorth yn cynnwys ecwiti ar y cyd a pherchnogaeth ar y cyd.

Ydych chi’n gymwys?

Gweld a ydych chi'n gymwys i ymuno â'r cynllun.

Sut i gofrestru ar gyfer y cynllun

Cwblhewch y ffurflen gofrestru a’i dychwelyd atom a chysylltwn ni â chi.

Costau prynu tŷ

Canllaw i’ch helpu i gyfrifo costau prynu tŷ a’r costau parhaus. 

Eiddo ar werth ​

Gweld manylion eiddo sydd ar gael mewn datblygiadau tai presennol neu rai newydd.

​​​​
English