Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Compostio

Nid yw Cyngor Caerdydd yn gwerthu biniau compost, abwydfeydd na chasgenni dŵr mwyach. Os hoffech chi ddechrau compostio gartref, gallwch brynu’r eitemau hyn o siopau nwyddau haearn a chanolfannau garddio.​
  • ​Gallwch brynu bin compostio neu greu un eich hun. Sicrhewch fod gan y bin gaead i atal y compost rhag llenwi â dŵr pan fydd hi'n bwrw glaw. 
  • Rhowch eich tociadau o’r ardd a’ch sbwriel bwyd yn y bin compost.
  • Bydd taenu rhywfaint o gompost parod arno yn cyflymu’r broses. Gallwch hefyd brynu nwyddau i gyflymu’r broses mewn canolfannau garddio.
  • Cadwch y pentwr compostio yn llaith; dylai fod yn damp wrth ei gyffwrdd, ond ddim yn wlyb.
  • Gadewch y pentwr am tua wythnos, bydd y compost yn dechrau pobi a chynhesu. Mae hyn yn rhan o’r broses bydru naturiol.
  • Ychwanegwch aer i’r pentwr drwy ei droi â fforch ardd.
  • Bydd y pentwr yn lleihau. Mae hyn yn arwydd da bod compost yn cael ei ffurfio. Os bydd y compost yn dechrau mynd yn seimlyd, ychwanegwch gardfwrdd gan y bydd yn ychwanegu ffibr.
  • Os cymysgwch y pentwr bob wythnos, dylai fod yn barod mewn tua deufis. Os na throwch y cymysgedd gall gymryd hyd at flwyddyn i ffurfio compost. 
​​​​