Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Transport SPG and Technical Standards

Cymeradwywyd CCA Rheoli Effeithiau Trafnidiaeth Cyngor Caerdydd ym mis Gorffennaf 2018. Mae’n nodi ymagwedd Cyngor Caerdydd tuag at asesu a rheoli effeithiau trafnidiaeth datblygiadau ac mae’n ychwanegol at bolisïau trafnidiaeth a pholisïau perthnasol eraill Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd 2006 – 2026. 


CCA Rheoli Effeithiau Trafnidiaeth (Cynnwys Safonau Parcio) (Gorffennaf 2018)(1.73mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Mae’r Safonau technegol (2mb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yn cwmpasu’r broses cymeradwyo dyluniad ar gyfer cynlluniau Adrannau 278 a 38 a’r safonau gofynnol ar gyfer gosodiadau ffyrdd newydd i Safon Fabwysiadwy. Mae’r safonau hefyd yn darparu’r safonau adeiladu gofynnol a chyngor ar elfennau dylunio gan gynnwys rhyngweithio rhwng cerddwyr, beics a chyfleusterau cerbydau.

​​