Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Trwyddedau Gofalwyr

​​​​​Mae trwyddedau gofalwyr yn caniatáu i ofalwyr ddefnyddio ardaloedd parcio â thrwydded i breswylwyr ger cartref y person y maent yn gofalu amdano.
  
Gallwch wneud cais am drwydded gofalwr am ddim os ydych yn:
 
  • ofalwr proffesiynol a gyflogir yn y sector gofal 
  • gofalwr heb fod yn broffesiynol sy'n derbyn Lwfans Gofalwr neu Gredyd Gofalwr
 
Y gofalwr sy'n gorfod gwneud cais am drwydded, nid y preswylydd.
  
Mae trwyddedau gofalwyr yn ddigidol ac wedi’u cysylltu â rhif cofrestru eich cerbyd felly nid oes angen i chi arddangos unrhyw beth.

Gwneud cais am Drwydded Gofalwr 

Gallwch greu cyfrif ar system MiPermit i wneud cais am drwydded ddigidol. Gallwch naill ai:
 
  • Cofrestru ar-lein  ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
  • Lawrlwytho a chofrestru gyda'r ap MiPermit
Bydd angen i chi gynnwys eich enw llawn a phrawf o:
   
  • eich cyflogaeth, os ydych yn ofalwr proffesiynol 
  • eich Lwfans Gofalwr neu Gredyd Gofalwr, os ydych yn ofalwr heb fod yn broffesiynol  
  • sut mae'r cerbyd wedi’i gysylltu â chi, er enghraifft V5C neu ddogfen yswiriant
 
Byddwch yn derbyn e-bost cadarnhau ar ôl i ni ddilysu eich cyfrif.  Yna gallwch gofrestru eich cerbyd a'r stryd lle mae angen i chi barcio drwy’r ap MiPermit.

Mae trwyddedau'n ddilys am hyd at 24 awr, a gallwch wneud ​cais am fwy nag un drwydded ar un adeg.
   
Gallwch hefyd lawrlwytho'r drwydded gofalwr:
 
 
 
Gwasanaethau Parcio 
Blwch SP 47
Caerdydd
CF11 1QB


Cysylltu â ni


Ffoniwch y tîm MiPermit ar 0333 123 6006 neu​ cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth neu help i wneud cais.
​​