Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Parcio i fysus

Mae mannau gollwng a chasglu i fysus wrth ymyl y mwyafrif o'r prif atyniadau, gyda mannau parcio arhosiad hirach ar gael yn nes at ganol y ddinas. 

 

Mae maes parcio oddi ar y stryd i fysus gyda system teledu cylch cyfyng 24 awr ar gael yn agos at ganol y ddinas yng Ngerddi Sophia. Mae gan y maes parcio i fysus a reolir gan y Cyngor hefyd gyfleusterau tai bach ac mae'n faes parcio arhosiad hir 7 diwrnod yr wythnos. O 1 Awst 2015 dim ond 4 man parcio i fysus sydd ar gael.

 

Costau

 

£4.20 yr awr

£15.50 y diwrnod

 

Sut i ddod o hyd i ni

 

Gerddi Sophia (oddi ar Heol y Gadeirlan)


CF11 9HW

 

Mae ystafell orffwys y gyrrwr a'r tai bach cyhoeddus ar agor o 8am tan 4pm, 7 diwrnod yr wythnos.

 

I gael mwy o wybodaeth ac i archebu (sydd ar gael ar gyfer diwrnodau digwyddiadau yn unig) cysylltu â ni. 

 

Mae mannau parcio tymor byr ar y stryd i fysus hefyd ar gael mewn mannau sy'n ddelfrydol o ran mynd i ganol y ddinas a Bae Caerdydd.  

Cysylltu â ni


© 2022 Cyngor Caerdydd