Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Marciau H Bar (Marciau diogelu mynediad)

Marciau amddiffyn mynediad, sydd hefyd yn cael eu galw’n farciau bar H, yw llinellau gwyn ar y ffordd, fel arfer o flaen rhodfeydd a modurdai. 


Maent yn helpu gyrwyr i roi gwybod, os ydyn nhw’n parcio yno, gallent achosi rhwystr ac ni ddylent rwystro mynediad pobl i ardaloedd parcio oddi ar y ffordd.

 


Sut olwg sydd ar farciau Bar H?

Mae marciau bar H yn hawdd iawn i’w hadnabod i helpu i atal gyrwyr rhag parcio’n anghyfrifol.  

 Marciau H Bar

Sut mae gwneud cais am Farciau H Bar?

Gwneir ceisiadau marciau Bar H ar-lein​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd. Bydd angen i chi gofrestru yn gyntaf, ac yna dewis y ddolen ‘Bariau H Marciau Amddiffyn Mynediad’ o’r rhestr.​


Nid oes modd gwneud cais am farciau bar H dros bwyntiau mynediad a rennir oni bai bod gennych ganiatâd ysgrifenedig pawb sy’n gallu defnyddio’r pwynt mynediad hwnnw, neu os oes cyfyngiadau parcio eraill hefyd ar waith, er enghraifft llinellau melyn dwbl.


Gallwch weld rhestr lawn o delerau ac amodau yn y ddogfen Telerau ac Amodau Bar H (141kb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd cyn gwneud cais.

Faint fydd hyn yn costio?

Ffi o £155 fesul marc Bar H. Does dim modd ad-dalu’r ffi. Mae’n rhaid talu â cherdyn Debyd neu Gredyd cyn bod modd prosesu’r cais. Ni fyddwn yn codi tâl ar ddeiliaid bathodynnau glas.


Beth fydd yn digwydd nesaf?

Pan fyddwch yn cyflwyno’ch cais, bydd angen ei asesu i sicrhau bod yr holl fanylion angenrheidiol wedi’u nodi. Pan fydd eich cais yn cael ei gymeradwyo ac mae’r broses Marciau Bar H yn gyflawn, byddwch yn derbyn cadarnhad dros e-bost gyda’r dogfennau a’r llythyr cyflwyno. Gallwch fewngofnodi ar unrhyw gam i weld statws eich cais am farc Bar H​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​.

 

All rhywun gael dirwy am barcio ar Farc Bar H?

Gall. Er nad yw yn ei hun yn drosedd i barcio ar farc Bar H, mae’n bosibl y bydd Hysbysiad Tâl Cosb (dirwy parcio) yn cael ei gyflwyno os yw’r marc bar H hefyd wedi’i leoli lle mae’r cwrbyn wedi’i ostwng i alluogi cerbyd i gael mynediad at y droedffordd. Os ydych yn gweld cerbyd wedi’i barcio ar farc bar H lle mae’r cwrbyn wedi’i ostwng, gallwch adrodd amdano yn gyfrinachol.

​​​​​​​