Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Ffyrdd

Gwelliannau priffyrdd

Edrychwch ar ein rhaglen o welliannau priffyrdd gan gynnwys ail-wynebu, ailadeiladu a thrin arwynebau lonydd cerbydau a throedffyrdd.  

Gwaith ffordd a chau ffyrdd

Cewch wybod am waith ffordd wedi’i drefnu, cau twneli Butetown ac unrhyw darfu annisgwyl arall ar lif traffig yn y ddinas.

Adrodd am broblem ar briffordd

Rhowch wybod i ni am geubwll, llwybr cerdded wedi’i ddifrodi neu broblem gyda goleuadau stryd neu arwyddion ffordd.​


Ffyrdd a thrwyddedau priffyrdd​

Gwybodaeth am wahanol drwyddedau gan gynnwys ​ rhagfynegiadau priffyrdd, gwrthrychau ar y briffordd, sgipiau, sgaffaldau a hysbysfyrddau.​​

Draen Ffyrdd​​

Gwybodaeth am ddraenio ffyrdd a sut y gallwch helpu i atal dŵr rhag cronni ar wyneb y ffordd.​

Dirwyon traffig

Talu neu herio eich dirwy traffig ar-lein.​​

 


​​​​​​​​​​​​​​​
English