Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ynghylch cynllun y Bathodyn Glas

Mae’r cynllun Bathodyn Glas yn darparu trefniant cenedlaethol o gonsesiynau parcio i bobl ag anawsterau symudedd dwys. Mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi ymrwymo i sicrhau bod y ddinas yn cynnig parcio hygyrch i ddeiliaid bathodyn glas i helpu i symud rhai o’r rhwystrau fyddai fel arall yn amharu ar eu bywydau pob dydd. 


Mae’r cynllun hefyd yn berthnasol i bobl sydd wedi cofrestru yn ddall a phobl ag anableddau dwys i aelodau uchaf eu cyrff sy'n gyrru'n gyson ond nad ydynt yn gallu troi olwyn lywio â llaw. 


Mae hefyd yn darparu buddion fel parcio am ddim mewn lleoliadau penodol ond efallai na fydd yn berthnasol ar ffyrdd preifat, meysydd parcio preifat neu feysydd parcio oddi ar y stryd gaiff eu rhedeg gan y Cyngor. Mae’n bwysig eich bod bob tro yn gwirio’r rheoliadau parcio lle bynnag y byddwch.


Os ydych yn credu eich bod yn gymwys i dderbyn bathodyn glas gallwch weld pwy all wneud cais am Fathodyn Glas neu sut i wneud cais am Fathodyn Glas


Am fwy o wybodaeth ffoniwch Llinell Gymorth y Bathodyn Glas ar 029 2087 3232 rhwng 9.30am i 12pm, Dydd Llun i ddydd Gwener. 


Ar gyfer ymholiadau cyffredinol gallwch:


 

 

​​​​​​​​