Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Pwy all wneud cais?

​​​​Nodwch mai cyngor yn unig yw unrhyw wybodaeth isod a dim ond tîm y bathodyn glas all roi gwybod i chi os ydych yn gymwys i dderbyn bathodyn glas.Gallwch fod yn gymwys i dderbyn bathodyn glas yn awtomatig os ydych dros ddwy oed ac yn bodloni o leiaf un neu o’r meini prawf canlynol:

  • Yn derbyn Cyfradd Uwch Cydran Symudedd y Lwfans Byw i’r Anabl (LBA)
  • Yn derbyn Taliad Annibynnol Personol (TAP) Mae hyn yn sgôr o 8 neu fwy o dan weithgaredd ‘symud o gwmpas’ y gydran symudedd neu 12 pwynt ar gyfer ‘cynllunio a dilyn siwrne’.
  • Wedi cofrestru yn ddall
  • Yn derbyn Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel
  • Wedi derbyn budd-dal o fewn tariff 1-8 cynllun iawndal y Lluoedd Arfog a'r Lluoedd Wrth Gefn ac wedi eich ardystio fel bod gennych anabledd parhaol neu sylweddol sy’n amharu’n helaeth neu’n eich rhwystro rhag gallu cerdded.

Er mwyn cymhwyso’n awtomatig bydd gofyn i chi ddarparu’r ddogfennaeth gywir i gefnogi’ch cais. Mae’r adran ar sut i wneud cais yn egluro beth sydd ei angen.

Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf i gymhwyso yn awtomatig i dderbyn bathodyn glas ‘dyw hyn ddim yn golygu nad ydych yn gymwys i wneud cais.


Gallwch ddarganfod mwy yn llyfryn cynllun y bathodyn glas​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​

Gall sefydliadau sy’n gofalu am ac yn cludo pobl fyddai fel arall yn gymwys i dderbyn bathodyn glas hefyd eu hunain fod yn gymwys i gael bathodyn glas. Mae hyn wedyn yn eu galluogi nhw i ddefnyddio’r consesiynau parcio wrth gludo’r rheiny fyddai fel arall yn ddeiliaid bathodyn glas.

Bydd stamp neu logo’r sefydliad ar gefn bathodyn sefydliad yn hytrach na ffotograff. Dim ond pan yw cyflogeion y sefydliad yn defnyddio cerbyd wedi ei gofrestru wrth hebrwng neu godi pobl anabl cymwys o fan parcio y dylid arddangos y bathodyn.Os tybiwch eich bod yn gymwys i dderbyn bathodyn glas gallwch wneud cais am fathodyn glas.​


Am fwy o wybodaeth gallwch alw Llinell Gymorth y Bathodyn Glas ar 029 2087 3232 rhwng 9.30am i 12pm, Dydd Llun i ddydd Gwener.


Ar gyfer ymholiadau cyffredinol gallwch:


 

​​​​​​