Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Parcio gyda Bathodyn Glas

Lleoliad

Hyd

Parcio talu ac arddangos ar y stryd

​Parcio am ddim gyhyd ag sydd ei angen.

Meysydd Pacio

Gwiriwch yr arwyddion maes parcio i ddysgu am gostau, cyfyngiadau amser neu os oes rheolau arbennig i ddeiliaid Bathodynnau Glas.

Mannau parcio deiliaid Bathodyn Glas yn unig

Parcio am ddim gyhyd ag sydd ei angen yn y rhan fwyaf o feysydd parcio’r Cyngor – edrychwch ar yr arwyddion rheoliadol am gyfarwyddiadau​.

Mannau parcio preswylwyr

Uchafswm o 3 awr yn ystod oriau a reolir â bathodyn glas gan arddangos y cloc amser. Parcio am ddim y tu allan i oriau a reolir. Nodyn: mae rhai mannau parcio preswylwyr wedi eu rheoli drwy’r adeg.

Llinellau melyn dwbl

Uchafswm o 3 awr â bathodyn glas gan arddangos y cloc amser oni bai fod gwaharddiad llwytho mewn grym. - Llinellau dwbl melyn a reolir 24 awr y dydd, bob dydd.

Llinellau melyn sengl

Uchafswm o 3 awr yn ystod oriau a reolir â bathodyn glas gan arddangos y cloc amser oni bai fod gwaharddiad llwytho mewn grym. Parcio am ddim y tu allan i oriau a reolir.

Mae’n bosib bod rheolau ar ddefnydd bathodyn glas yn berthnasol mewn cyfyngiadau nad sydd wedi eu rhestru uchod. Gallwch gyfeirio at eich llawlyfr bathodyn glas i gael mwy o wybodaeth neu gallwch ffonio Cysylltu â Chaerdydd rhwng 8.30am a 6pm, Dydd Llun i ddydd Sadwrn ar 029 2087 2087.


Nodwch ar adegau na fydd rhai mannau parcio ar gael mewn rhai lleoliadau o ganlyniad i gau ffyrdd ar gyfer digwyddiadau arbennig a gwaith ffyrdd.


Wrth ddefnyddio'r budd parcio rhaid i chi arddangos eich bathodyn glas ar ben y dashfwrdd neu banel blaen eich cerbyd fel bod y manylion perthnasol yn ddealladwy y tu allan i’r cerbyd. Lle mae parcio wedi ei gyfyngu i ddeiliaid bathodyn glas rhaid arddangos y cloc amser a’i osod ar yr adeg y cyrhaeddoch fel y nodwyd yn  eich llyfryn glas. Os nad ydych yn siŵr, mae’n arfer da i arddangos amser eich cloc bob tro.


Os methwch ag arddangos eich bathodyn a’ch cloc amser yn gywir mae’n bosib y byddwch yn derbyn tocyn parcio (Hysbysiad Tâl Cosb).

Lleoliad

Hyd

Ar balmant

Os parciwch ar balmant gan greu rhwystr mae’n bosib y bydd yr Heddlu yn cyflwyno Hysbysiad Cosb Benodedig i chi (HCB).

Gerllaw troedffordd wedi ei gostwng

Dim Parcio Ar Unrhyw Adeg

Cilfachau llwytho

Dim parcio yn ystod oriau a reolir

Safle Tacsis

Dim parcio yn ystod oriau a reolir

Nodau cwrbyn melyn dwbl

Dim parcio ar unrhyw adeg

Nodau cwrbyn melyn sengl

Dim parcio yn ystod oriau a reolir

Mannau parcio wedi eu gwahardd dros dro

Dim parcio ar unrhyw adeg

Mannau parcio ar gyfer cerbydau penodol: e.e. cerbydau ambiwlans, heddlu, beiciau modur, cerbydau nwyddau, bysiau.

Dim parcio yn ystod oriau a reolir

Llinellau Igam Ogam

Dim aros AM UNRHYW RESWM. Gallech dderbyn pwyntiau cosb ar eich trwydded

Mae’n bosib bod rheolau ar ddefnydd bathodyn glas yn berthnasol mewn cyfyngiadau nad ydynt wedi’u rhestru uchod. Mae’n bosib na fydd y cynllun yn weithredol ar ffyrdd preifat neu mewn meysydd parcio preifat. Mae’n bwysig eich bod o hyd yn taro golwg ar y rheoliadau parcio lle bynnag y byddwch. 


Am fwy o wybodaeth gallwch alw Llinell Gymorth y Bathodyn Glas ar 029 2087 3232 rhwng 9.30am i 12pm, Dydd Llun i ddydd Gwener.


Ar gyfer ymholiadau cyffredinol gallwch:
 

​​​​​​​​​​​​​​​