Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Rhoi gwybod am broblem parcio

​​Mae Cyngor Caerdydd yn gyfrifol am orfodi rhai cyfyngiadau parcio penodol. Gorfodir tramgwyddau parcio eraill gan Heddlu De Cymru. I adrodd problem parcio i’r heddlu, ffoniwch 101.


Rhowch wybod i ni os yw’r broblem parcio yn ymwneud ag un o’r canlynol: 


 • cerbyd sy’n rhwystro eich dreif eich hun (efallai eich bod am wneud cais am farciau H-Bar)
 • parcio mewn lle i bobl anabl 
 • parcio mewn man llwytho
 • parcio ar linell felen
 • rhwystro man parcio penodol i feddyg
 • rhwystro cwrbyn isel i gerddwyr
 • talu ac arddangos
 • parcio preswylwyr
 • parcio amser cyfyngedig
 • man parcio clwb ceir y ddinas
 • cerbydau wedi'i gadaelRhowch gymaint o fanylion â phosibl.


Loading...
Problem parcio o flaen eich tramwyfa neu garej

I helpu i atal parcio anystyriol o flaen eich tramwyfa neu garej efallai eich bod am wneud cais am farciau diogelu mynediad, neu farciau H-Bar. 


Llinellau gwynion yw’r rhain a gaiff eu gosod ar y ffordd ac sy’n hawdd eu hadnabod er mwyn helpu i atal gyrwyr rhag parcio a chreu rhwystr. 


Mae tâl a thelerau ac amodau yn berthnasol.© 2022 Cyngor Caerdydd